Home > Hard Drive > Dell Hard Drive Failure Error Codes

Dell Hard Drive Failure Error Codes

Contents

Afhankelijk van wat er gebeurt, kan de onderstaande informatie u helpen de fout te verhelpen en een oplossing te vinden voor de problemen met uw systeem. Herhaal de PSA-diagnose. Het BIOS heeft herhaaldelijk problemen gedetecteerd bij het instellen van de ventilatorsne Register Help Remember Me? Insert your OS disk into your cd/dvd drive As the machine boots up - it should have an option to hit F2 or F12 Hit the F12 key This will give this content

Try it without any capital letters. I have also found another command that could be tried if the above fails. U kunt ook op de knop mute (dempen) drukken tijdens het opstarten van een van onze laptops uit de E-serie om Diagnostics te starten. Herhaal de PSA-diagnose. page

Dell Hard Drive Failure Code 0146

The old one, I am sure died. thanx Reply With Quote 12-10-2011,05:03 AM #17 zakria View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome! f12.

HDD apparent in Bios and under Avast BART (can read write). Hope you get it sorted and your data has been backed up. Please reply with the information. Dell Hard Drive Error Code 0151 Insert your OS disk into your cd/dvd drive As the machine boots up - it should have an option to hit F2 or F12 Hit the F12 key This will give

Insert your OS disk into your cd/dvd drive As the machine boots up - it should have an option to hit F2 or F12 Hit the F12 key This will give Dell Failed Hard Drive Error Code Reply With Quote 03-31-2010,11:34 PM #6 alvintustigjr View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome! PSA NA ePSA 2000-0511 Fan - the (s) fan failed to respond correctly (Ventilator - de (s) ventilator reageert niet juist) De ventilator reageert niet op de diagnostische tool. http://www.pcguide.com/vb/showthread.php?69036-Dell-Error-Code-2000-0142 PSA NA ePSA 2000-0243 System board - USB device, IO board, Daughter Card (Moederbord - USB-apparaat, IO-bord, dochterkaart) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten

Continuously Learning Monday, July 18, 2011 Dell Latitude Diagnostic Error Code 2000-0142 Hard Drive Failure 'Apparently' the hard drive on my laptop failed yesterday. Dell Hard Drive Error Code Validation Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. permalinkembedsaveparentgive gold[–]blaize9 0 points1 point2 points 2 years ago(1 child)Don't forget to start doing backups next time. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Dell Failed Hard Drive Error Code

HDDs don't like being jolted and because they contain electric motors they also don't like fluctuations in their power supply. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Dell Hard Drive Failure Code 0146 One morning, I woke up, and there was a command prompt looking screen that said something like "could not locate SATA". Dell Hard Drive Error Code 2000-0142 Powered by Blogger.

To learn all commands type the word help and press enter. news Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw. Herhaal de PSA-diagnose. Truing all recovery, no help. Dell Hard Drive Error Code 7

Wanneer er een foutcode wordt weergegeven, kunt u gemakkelijker vaststellen waar de fout zit en het hardwareprobleem oplossen. Controleer op losse aansluitingen. Please, be civil to one another during discussion. have a peek at these guys Join Date Mar 2010 Posts 1 Dell error 2000-0142 I am on my 3rd COUNT EM THIRD hard drive for a Dell Latitude d630.

Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd. Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79 No found any bad sector under HDD recovery tests. Plaats het systeemgeheugen terugHerhaal de PSA-diagnose.

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is.

Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd. Herhaal de PSA-diagnose. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Laptop Hard Drive Failure Start het BIOS op en controleer of u op dat moment de helderheid kunt aanpassen buiten Windows om Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.Herhaal de PSA-diagnose.

Take nice care of yourselves - Paul - ♪ - Help to start using BiNG. De PSA Diagnostics gebruiken Dell Diagnostics (video, alleen Engelstalig) Video over het gebruik van Dell Diagnostics (alleen Engelstalig) Terug naar boven Diagnostics en versleuteling? To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below. check my blog Laucnh windows 7.

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. I just got a copy from a friend that suggested it and basically gave me the same instructions you did. Herhaal de PSA-diagnose. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Chkdsk will return the volume info. Powered by vBulletin Version 4.2.2 Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. PSA 2000-0141 ePSA 2000-0141 Hard Drive - no drive detected (Harde schijf - geen harde schijf gedetecteerd). U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

My System Specs OS XP, Vista, W7 64bit Home Premium CPU Intel Core Duo 6850 3.0 ghz @ 3.7 ghz Motherboard Asus P5E Memory 4GB Corsair DDR 2 PC-6400 Graphics Card Posted by bonpo_dojo on 27 Aug 2012 11:13 Hi Manpreet, I shall follow your instructions. diagnostics. "error code 0142". Opmerkingen: Mogelijk moet u een andere, werkende computer gebruiken om het serviceverzoek in te dienen.