Home > Hard Drive > Dell Hard Drive Error Messages

Dell Hard Drive Error Messages

Contents

Lee92 My System Specs OS windows 7 home premium lee92 View Public Profile Find More Posts by lee92 . 03 May 2011 #2 whest XP, Vista, W7 64bit Home Premium Ga naar de Dell Support website. Reply Report Danielsz- Apr 11, 2016 04:38PM Hi pfloyd! Herhaal de PSA-diagnose. this content

Join Date May 2012 Posts 1 "invalid command or parameters" My stepson's Dell N5010 hard-drive went kaput in March. PSA NA ePSA 2000-0152 Optical Drive [D] - Incorrect status = [x] [s] (Optisch station [D]: - onjuiste status = [x] [s]) In de diagnose van het cd- of dvd-station wordt Dell has gone to hell in a hand basket. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten van het hoofdmoederbord van het systeem betrokken zijn.

Dell Hard Disk Drive Failure Message

PSA NA ePSA 2000-0415 Cables - Check the following cables, jumper, connection or sensors: [s] (Kabels - controleer de volgende kabels, jumper, verbinding of sensors: [s]) Normaal gesproken staat in het BSOD Help and Support Dell Inspiron 1545 won't boot at allHi, I've had this problem before and I don't remember how I fixed it...but I was in the middle of downloading Bios was not detecting the hard drive and so the windows installation window. D & E return the error I mentioned.

Please help. PSA 1000-0222 ePSA 2000-0222 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts (PSA-moederbord - intervaltimer kanaal 0 (modus 0) genereert And I need to recover it. Dell B2360dn Error Messages All three are Linux operating systems and any one of them will work.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.Herhaal de PSA-diagnose. http://technet.microsoft.com/en-us/l.../bb491051.aspx Reply With Quote Page 1 of 2 12 Last Jump to page: Quick Navigation Storage Top Site Areas Settings Private Messages Subscriptions Who's Online Search Forums Forums Home Forums Forum I've tried starting it in normal mode and and startup repair but the same thing happens with both. Onder andere de volgende fouten kunnen worden weergegeven: 'Register test failed' (Registratietest mislukt) of 'Packet loopback test failed' (Loopbacktest pakket mislukt).

Als deze fout wordt weergegeven maar het interne lcd-scherm zonder problemen werkt, moet u uw BIOS bijwerken naar de meest recente versie voor uw systeem, en de diagnose opnieuw uitvoeren. (Als Dell Hard Drive Light Codes Weekly Discussion Posts Current Week ComputerTechs FAQ TBA Rules Please, no discussion of cracks, pirated software, or where to obtain such items. Opmerking: Afhankelijk van hun productiedatum bevatten laptops PSA of ePSA Diagnostics. Nederland Land selecteren Afghanistan Albanië Algerije Amerikaanse Maagdeneilanden Angola Anguilla Antigua en Barbuda Argentinië Armenië Aruba Australië Azerbeidzjan Aziatisch-Pacifisch gebied Bahama's Bahrein Bangladesh Barbados België Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnië-Hercegovina

Dell Latitude E6400 Hard Drive Error Codes

Any fix? « Previous Thread | Next Thread » Search this Thread Advanced Search Similar help and support threads Thread Forum Dell Inspiron 1545 BSOD, error 0x000000feToday, 11/23/2014, around 11:00 I http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-performance/error-code-2000-0142-what-should-i-do-with-this/0791afad-a5c3-47af-9281-edf0fc0fda80 Probeer in geval van een laptop de harde schijf opnieuw te installeren. Dell Hard Disk Drive Failure Message U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive Computercontrole-uitzondering.

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. news Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Thanks and regards,Senthil S#iworkfordell.To know more about Dell Product Support, Drivers & Downloads, Order & Dispatch status -> choose your regionUS / India.For Dell support videosclick here. The forum is primarily user to user, with Dell employees moderatingContact USA Technical Support Get Support on Twitter @DellCaresPro Like 0 You have posted to a forum that requires a moderator Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive 7

In case your system warranty has expired please contact the Out of Warranty department 1-800-288-4410 (U.S.Customer only). Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. I have to much important stuff on this laptop and do not have enough space to store it on anything else. http://completeprogrammer.net/hard-drive/dell-diagnostic-hard-drive-error.html Controleer op losse aansluitingen.

Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan. Dell Hdd Error Codes Of tik tijdens het opstarten op de toets F12 op het moment dat het Dell welkomstscherm verschijnt. Computer and Hard Drive Maintenance Understanding and Troubleshooting Your Hard Drive How to reclaim hard disk space by minimizing the size of the Windows Recovery Partition using DBRM Back to Top

Herhaal de PSA-diagnose.

If the diagnostics comes up with an error code, do reply to this post with the exact error code you get. It brings you to a command prompt : Type in CHKDSK or Type in CHKDSK/R Hit the ENTER key Once your machine has finished and repairing the hard drive, type EXIT PSA 1000-0326 ePSA 2000-0326 LCD panel - unable to turn lamp on or off (LCD-paneel - in-/uitschakelen lamp niet mogelijk) De achtergrondverlichtingslamp kon tijdens de diagnostische tests niet worden in- of Dell Hdd Error Code 0151 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Bovendien kunnen deze diagnostische tests ook worden uitgevoerd op alleen via Bitlocker versleutelde stations. Herhaal de PSA-diagnose. The bad thing though is you have to spend another 3 hours on the phone convincing the idiots that it is bad again. check my blog Prior to the blue screens I was experiencing random shutdowns for the past week and a half and I noticed in the Event Viewer, there are 4 critical kernel power entries

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Power on/Restart the computer and then start tapping the F2 key when Dell Logo appears, the machine will enter System Setup. 2. Herhaal de PSA-diagnose.

When you ran your windows disk, where did you get it? jump to contentmy subredditsannouncementsArtAskRedditaskscienceawwblogbookscreepydataisbeautifulDIYDocumentariesEarthPorneuropeexplainlikeimfivefoodfunnyFuturologygadgetsgamingGetMotivatedgifshistoryIAmAInternetIsBeautifulJokesLifeProTipslistentothismildlyinterestingmoviesMusicnewsnosleepnottheonionOldSchoolCoolpersonalfinancephilosophyphotoshopbattlespicsscienceShowerthoughtsspacesportstelevisionthenetherlandstifutodayilearnedTwoXChromosomesUpliftingNewsvideosworldnewsWritingPromptsedit subscriptionsfront-all-random|AskReddit-funny-videos-news-pics-todayilearned-worldnews-gifs-gaming-aww-Showerthoughts-movies-Jokes-IAmA-mildlyinteresting-OldSchoolCool-Music-television-tifu-photoshopbattles-science-explainlikeimfive-LifeProTips-europe-TwoXChromosomes-creepy-food-nottheonion-space-Futurology-sports-EarthPorn-Art-UpliftingNews-books-personalfinance-WritingPrompts-GetMotivated-nosleep-DIY-gadgets-dataisbeautiful-history-Documentaries-askscience-philosophy-thenetherlands-InternetIsBeautiful-listentothis-announcements-blogmore »computertechscommentsWant to join? Log in or sign up in seconds.|Englishlimit my search to /r/computertechsuse the following search parameters to narrow your results:subreddit:subredditfind submissions in "subreddit"author:usernamefind submissions by "username"site:example.comfind PSA NA ePSA 2000-0134 Battery - Battery health data indicates the maximum number of charge cycles has been reached (Batterij - De batterijstatus geeft aan dat het maximumaantal oplaadcycli is bereikt). Druk in dat geval op de toets 0 (nul) wanneer het scherm met het Dell logo verschijnt om toegang te krijgen tot de opstartopties.

Anyway, I tried the CHKDSK/f and CHKDSK/r and FIXBOOT fixes suggested here but only got a "invalid command or parameter" error each time. There are a few great utilities that excel here should that be the need. Diagnostics says my hard-drive has failed. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

If the option does relate to SATA drives it is probably to do with AHCI versus native SATA and swapping these on a drive that already contains a running operating system I have a piece of junk Toshiba I bought at Wall Mart on sale at 450.00 that puts this Latitude to shame. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Alle systemen: Als de fout zich blijft voordoen, controleert u of de firmware en het BIOS van de schijf bijgewerkt zijn.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Of tik op F11 voor toegang tot Opstartbeheer. I'll keep bit off untilnibhave my plan sorted out.

Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Voer een Chkdsk /r uit of formatteer de harde schijf en installeer het besturingssysteem opnieuw.