Home > Hard Drive > Dell Hard Drive Error Codes 0142

Dell Hard Drive Error Codes 0142

Contents

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Insert your OS disk into your cd/dvd drive As the machine boots up - it should have an option to hit F2 or F12 Hit the F12 key This will give U kunt de resultaten gebruiken om te bepalen of en waar een hardwarefout is opgetreden. Herhaal de PSA-diagnose. this content

When a message of incorrect command is returned, it's because the command was not typed in correctly. I have a Dell laptop (unfortunately) and I have received this error code. permalinkembedsaveparentgive gold[–]griffmundo 0 points1 point2 points 2 years ago(0 children)Yes I am aware of this I was just spelling it out correctly as the command sounds. My thought is that it may be a problem with the motherboard. Continued

Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Terug naar boven Uw probleem online oplossen met de ePSA foutcode. PSA NA ePSA 2000-0512 Fan - the (s) fan is running faster than expected (Ventilator - de (s) ventilator draait sneller dan verwacht).

Terug naar boven Toegang krijgen tot Diagnostics (op een bedrijfsserver) Bedrijfsserversystemen: Voor 11G en nieuwere systemen: Tik op de toets F10 voor toegang tot de Lifecycle Controller. Als u wel over een HDD beschikt, koppelt u de HDD weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Try it without any capital letters. Dell Hard Drive Error Code 7 Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar).

Herhaal de PSA-diagnose. Dell Hard Drive Test Error Code 0142 Plaats de CMOS-batterij opnieuw. My System Specs Computer type Laptop System Manufacturer/Model Number Dell OS Windows 7 HP OA Arden View Public Profile Find More Posts by Arden 11 Jun 2016 #7 TrustMe 64 http://www.pcguide.com/vb/showthread.php?69036-Dell-Error-Code-2000-0142 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

I have also found another command that could be tried if the above fails. Dell Hard Drive Error Code 0146 show more I have a Dell laptop (unfortunately) and I have received this error code. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Can I use an OEM of Windows 7 Home Premium?

Dell Hard Drive Test Error Code 0142

The time now is 18:42. http://www.tomshardware.com/answers/id-2602879/installing-hard-drive-error-code-2000-0142.html Wanneer er een foutcode wordt weergegeven, kunt u gemakkelijker vaststellen waar de fout zit en het hardwareprobleem oplossen. Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79 De fouten 2000-0326 en 2000-0415 kunnen ook onterecht worden gerapporteerd als er bepaalde lcd-kabels zijn geïnstalleerd. Dell Laptop Hard Drive Error Code 0142 PSA NA ePSA 2000-0126 Event Log (Gebeurtenislogboek).

PSA NA ePSA 2000-0511 Fan - the (s) fan failed to respond correctly (Ventilator - de (s) ventilator reageert niet juist) De ventilator reageert niet op de diagnostische tool. http://completeprogrammer.net/hard-drive/dell-desktop-hard-drive-error-codes.html Als de scherm nu normaal worden weergegeven, klikt u op Ja Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.Herhaal de PSA-diagnose. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Do you want to continuetesting? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ** Hard Drive 0 – DSTShort Test ** Test Results : Fail Error Code 2000-0142 Validation 27607 Msg: Hard Drive 0 –S/N WD-WX61E41CHS37, self test Dell Hard Drive Error Code 2000-0142

Posted by ejn63 on 20 Jan 2013 15:32 Remove and reinstall both memory modules - then re-test. I do not know alot about computers so any help would be greatly appreciated! Reseat the HDD. have a peek at these guys I actually think Dell have improved their act out of all recognition and my most regular fault with them is that if you order a machine on line you don't have

PSA NA ePSA 2000-0261 System board – Data errors (Moederbord – datafouten). Dell Hard Drive Error Code 0151 Yes this is my second time having a HD fail on me, first was with HP and I know I should have learned to be more diligent in backing it up, Articles Blogs Advanced Search Forum PC Hardware Troubleshooting and Assistance Storage Dell Error Code 2000-0142 Custom Search Join the PC homebuilding revolution!

In dit geval dienen de pieptonen om de operator te melden dat de harde schijf niet is gedetecteerd.

Opmerking: Wanneer u een fout telefonisch of online rapporteert, wordt naast de foutcode mogelijk ook gevraagd naar de validatiecode of statuscode. I have just run a diagnostic on my broken Inspiron and have the following error message: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Error Error Code 2000-0142 Validation 27607 Msg: Hard Drive 0 –S/N WD-WX61E41CHS37, self Error Code 2000-0142 Join Sign in Hard Drive Failed during diagnostic. Dell Hard Drive Error Code Validation I ran a pre-boot system test, and this error is supposedly causing the problems.

I've had my computer for 8 months, it's a dell inspiron 1545 running windows 7 home premium. Could something internally be causing my harddrives to fail? Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. check my blog Werkelijk (d)C) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Als het om een desktopsysteem gaat, sluit u beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer van het station weer aan. The Blue Screen came up with : error code : 0142 message error code : 2000-0142 message : harddrive 1 - self test unsuccessful = status 79 Another diagnostic message UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME De PSA Diagnostics hebben een tekstinterface, terwijl de ePSA (voorheen PSA+) Diagnostics een tekstinterface of een grafische interface (GUI) hebben (lijsten met tekst of afbeeldingen/grafieken en tekst op het scherm bij

Herhaal de PSA-diagnose. I appreciate all and any information you can provide me with. She doesn't think she has a disc for it. She had the hard drive replaced last year and doesn't think she has a disk.

Boot from the DVD or USB flash drive. Volgende stappen PSA NA ePSA 2000-0111 CPU - Exception occurred (CPU - uitzondering opgetreden) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Zie voor meer informatie over het uitvoeren van de Online Diagnostics het artikel De Dell Online Diagnostics Tool gebruiken om problemen op uw Dell pc op te lossen. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.

I rebooted again and got to... Als u zowel de verticale als de horizontale kleurenbalken duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. Kies  Diagnostics in het menu. Knopix is a Linux OS, I have never used Knopix but I have used Ubuntu and Linux Mint to recover files.

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. I have purchased a dozen or so Dell laptops over the past year or two.