Home > Hard Drive > Dell Hard Drive Error Code 0145

Dell Hard Drive Error Code 0145

Contents

Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan. The SSD so far is working good. Desktopsystemen: als in het systeem geen PCI-E grafische adapter is geïnstalleerd, plaatst u de kaart opnieuw en sluit u eventuele interne stroomverbindingen weer aan op de kaart. Change the way you work with PDF. check over here

Step 2: Please assign your manual to a product: About Advertising About Us Blog Careers News & Media Help Contact FAQ Partners Privacy Policy Terms Community Forums Recent Q&A Top Experts Plaats het station opnieuw als het om een draagbaar systeem gaat, sluit beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer aan als het om een desktopsysteem gaat en herhaal de PSA I called dell immediately and the tech told me that the SSD may have some problem, it may be ok now but down the road will show problem. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Dell Hard Drive Error Code 2000-0142

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. An SSD lacks a motor and may not return an appropriate response for that portion of the test, throwing an immediate error. PSA NA ePSA 2000-0135 Charger - Charger detection changed state when it was not expected to (Oplader - Status van opladerdetectie is onverwacht gewijzigd).

BIOS not in order, Faulty RAM, Registry issues. PSA 2000-0141 ePSA 2000-0141 Hard Drive - no drive detected (Harde schijf - geen harde schijf gedetecteerd). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Dell Hard Drive Error Code Validation Other benefits of registering an account are subscribing to topics and forums, creating a blog, and having no ads shown anywhere on the site.

Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Hard Drive Error Code 7 Fortune Cookie says: Fortune not Found: Abort, Retry, Ignore? Contact Us PSA 1000-0322 PSA+ 2000-0322 Error accessing the LCD inverter. PSA 1000-0147 ePSA 2000-0147 PSA Optical Drive - IDE status failed (PSA optische schijf - IDE-status mislukt).

Run diagnostic with a new hard drive in the affected computer is working fine but when switching to the original SSD drive the same error occurs again. Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79 De pen werkt met de standaardkalibratie of met een aangepaste kalibratie. Then couple days ago i encoutered minor issue related to the graphic card. PSA NA ePSA 2000-0415 Cables - Check the following cables, jumper, connection or sensors: [s] (Kabels - controleer de volgende kabels, jumper, verbinding of sensors: [s]) Normaal gesproken staat in het

Dell Hard Drive Error Code 7

So it seems that this check doesn't fail with all SSD's b842929 View Public Profile Find all posts by b842929 « Previous Thread | Next Thread » Thread Tools Show Printable Browse Categories Answer Questions Dell Inspiron 1525 Laptop Dell Inspiron PC Laptop Dell PC Laptop PC Laptops All Unanswered Join Sign In Ask a Question × HomeForumPC LaptopsDellInspironDell Inspiron 1525 LaptopError Dell Hard Drive Error Code 2000-0142 Ask Anonymously Popular Products Dell Inspiron 1501 Notebook 2 Questions Dell Inspiron 1525 Notebook 2 Questions Dell Inspiron 6400 Notebook 0 Questions Dell Inspiron 6000 Notebook 0 Questions Dell Inspiron 1545 Dell Hard Drive Error Code 0146 The list has huge data but only those codes have been mentioned here that pop up frequently irritating the users.

Het systeem heeft zichzelf echter gerepareerd. check my blog Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. To get to the hard drive, I would have to remove practically everything, including the RAM, keyboard, display, and the mainboard. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Dell Hard Drive Error Code 0151

Link to Fix PSA 1000-0143 PSA+ 2000-0143 Drive Smart read command failed. Find all posts by RAM GUY #4 10-26-2009, 04:14 AM tI2ouI3LeSoIVIe Registered User tI2ouI3LeSoIVIe's PC Specs tI2ouI3LeSoIVIe's PC Specs MotherboardEVGA X58 Classified e760 ProcessorIntel Core i7 920 (C0 Stepping) Herhaal de PSA-diagnose. this content Herhaal de PSA-diagnose.

Herhaal de PSA-diagnose. Dell Bad Hard Drive Error Code U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Uw HDD (Hard Disk Drive) geeft aan dat er een fout is opgetreden.

Link to Fix PSA+ 2000-0313 Error detecting internal touchpad or pointing stick.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Voer de Quick test (Snelle test) uit. Find all posts by RAM GUY #7 01-08-2013, 03:54 AM b842929 Registered User b842929's PC Specs Join Date: Jan 2013 Posts: 1 POST ID # = 624475 Reputation: Dell Failed Hard Drive Error Code U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Druk vervolgens op de knop Volume omlaag voor toegang. More > How to Perform Fantom External Hard Drive Data Recovery Recover Data from Fantom External Hard Drive with Wondershare Data Recovery for Free. ... Another Error code for the Hard Drive is Error Code 7. http://completeprogrammer.net/hard-drive/dell-diagnostics-hard-drive-error-code-4.html Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Vervang beschadigde kabels of apparaten. Ran them on a custom build with various diagnostic tools: Drives had no issues. Volgende stappen PSA NA ePSA 2000-0111 CPU - Exception occurred (CPU - uitzondering opgetreden) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Contact Us PSA 1000-0122 Memory test initialization failure. An SSD lacks a motor and may not return an appropriate response for that portion of the test, throwing an immediate error. Het is raadzaam de pen online te gebruiken wanneer deze is gekalibreerd op basis van uw aangepaste instellingen.

Als er een goed werkende harde schijf beschikbaar is, kijkt u of het goede station kan worden gedetecteerd in het systeem of probeert u het verdachte station uit in een werkend Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade. Herhaal de PSA-diagnose. BIOS/Motherboard Download and Update the BIOS for error codes:

1000-0212 2000-0212 1000-0213 2000-0213 1000-0221 2000-0221 1000-0222 2000-0222 1000-0223 2000-0223 1000-0224 2000-0224 1000-0231 2000-0231 1000-0232 2000-0232 1000-0233 2000-0233 1000-0234 2000-0234 1000-0235 2000-0235

PSA 1000-0221 ePSA 2000-0221 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts (PSA-moederbord - intervaltimer kanaal 0 (modus 0) genereert PSA NA ePSA 2000-0711 Thermal - Thermal trip detected (Thermische fout - Thermische fout gedetecteerd).