Home > Hard Drive > Dell Hard Drive Error 0151

Dell Hard Drive Error 0151

Contents

Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding. when i am installed windows xp then show me some technical erroer Stop: 0x0000007b (0xf78d2524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000) and 2. Ga naar de Dell Support website. Voer de tests dan opnieuw uit nadat u het dock hebt verwijderd. this content

The drive needs to be replaced. Herhaal de PSA-diagnose. Status byte = XXh. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. http://en.community.dell.com/support-forums/disk-drives/f/3534/t/19420497

Dell Error Code 0151

Or does it have to be replaced? Vervang beschadigde kabels of apparaten. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Posted by dr.swap on 8 Nov 2011 2:35 Hi OSPREY4, Thnks for ur reply.On hittn F12,I get 4 options under boot menu directly as follows CD/DVD Drive Harddrive network diagnostics enter

Please re-enable javascript to access full functionality. Most of the time dell will send a hard drive replacement for that kind of message if the system is still in warranty it will be free but if not you Desktopsystemen: als in het systeem geen PCI-E grafische adapter is geïnstalleerd, plaatst u de kaart opnieuw en sluit u eventuele interne stroomverbindingen weer aan op de kaart. Error Code 2000-0151 Validation if that is the error message you have to contact dell technical support to replace the hard drive because that error code mean that the hard drive is already faulty.

Comment Flag More Print this page Share this page × Moderate Help this question get an answer Is this question mis-categorized or about a different product? Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Alle systemen: Als de fout zich blijft voordoen, controleert u of de firmware en het BIOS van de schijf bijgewerkt zijn.

Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade. Hard Drive 0 Incorrect Status 32 No Additional Sense Information Memory Remove and reinstall the memory for the error codes:

1000-0122 1000-0123 2000-0123 Please see the Service manual for instructions on how to remove and replace the memory. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Caution: Remove any and all power sources Including but not limited to: AC Adapter, Battery, or Desktop Power Cord, before you remove or reinstall an item in your system.

Dell Error Code 0151 Incorrect Status

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. If it just happened after the hard disk is reinstalled, remove it and reinstall it. Dell Error Code 0151 You can Reinstall the Hard drive as well but it is not guarantee that it will fix the issue. Dell Diagnostic Error Codes Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld).

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. news Of tik tijdens het opstarten op de toets F12 op het moment dat het Dell welkomstscherm verschijnt. or it's affiliates. Probeer een USB-apparaat waarvan u zeker weet dat deze werkt. Hard Drive Incorrect Status 3e

Here the error code list and the relative fix: http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=DSN_300428&isLegacy=true cheers Marco Like 0 You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly However, after an hour of running, it froze again, and I shut it down again. Controleer de temperaturen in de systeemstatus en controleer of de luchtstroom niet wordt geblokkeerd PSA NA ePSA 2000-0115 CPU – Stress Thermal condition (CPU – status thermische stress). have a peek at these guys Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Kies Diagnostics in het menu. Hard Drive Incorrect Status 3e Smart Predictive Failure Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. I got farther and managed to wiggle the hard drive a bit, but I couldn't get the motherboard out to take off the hard drive.

or it's affiliates.

Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. I also ran the "sfc /scannow" and got "Windows Resource Protection did not find any integrity... Msg Hard Drive 0 Incorrect Status = 32 Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Be sure to remove and reinstall the cables for the CD/DVD Drive if you are on a Desktop Computer. Computercontrole-uitzondering. check my blog Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Koppel alle USB-apparaten los en voer de diagnose opnieuw uit. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Please help fix this problem.

Herhaal de PSA-diagnose. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). I'm suddenly unable to start the computer as it just comes up with a blue windows 7 screen with a cursor and that's it. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Link to Fix PSA+ 1000-0411 Hardware Detect Error - (s) not detected.