Home > Hard Drive > Dell Hard Disk Diagnostic Error Codes

Dell Hard Disk Diagnostic Error Codes

Contents

I would use the 32 Bit (x86) version. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. PSA NA ePSA 2000-0243 System board - USB device, IO board, Daughter Card (Moederbord - USB-apparaat, IO-bord, dochterkaart) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. http://completeprogrammer.net/hard-drive/dell-diagnostic-hard-drive-error-codes.html

Our forum is dedicated to helping you find support and solutions for any problems regarding your Windows 7 PC be it Dell, HP, Acer, Asus or a custom build. CHKDSK returns info on number of sectors etc but doesn't do any fixing (obviously). U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19463826

Dell Diagnostics Hard Drive Error Code

Reply With Quote 09-23-2011,05:25 AM #13 gabriella28 View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome! Join Date Jan 2011 Posts 1 dell error 2000-0142 Try This: Go Into Bios -> Onboard Devices -> Flash Cache Module -> Turn Flash Cache Module Off -> Sata Operation -> Reply With Quote 03-27-2009,12:29 AM #2 Paul Komski View Profile View Forum Posts View Blog Entries Visit Homepage View Articles Chicken-head-eating GeekModerator Join Date Oct 2001 Location N of the S

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Try it without any capital letters. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Hard Drive Error Code 2000-0142 Articles Blogs Advanced Search Forum PC Hardware Troubleshooting and Assistance Storage Dell Error Code 2000-0142 Custom Search Join the PC homebuilding revolution!

Requests for support will be deleted4 points · 1 comment [Weekly Post] Triumphant Thursday - October 06, 201617 points · 31 comments Potential Rule Change: Replying to support requests9 points · 3 comments I feel like the Dell Diagnostics Hard Drive Error Code 0146 Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan. Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw. http://www.pcguide.com/vb/showthread.php?69036-Dell-Error-Code-2000-0142 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Hard Drive Error Code 0151 Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd. Inhoudsopgave: Wat zijn de PSA Diagnostics? Posted by NorthernDestiny on 20 Jan 2013 14:42 I am getting this error message on my out of warranty Dell Inspiron 1545 with Windows 7 OP.

Dell Diagnostics Hard Drive Error Code 0146

it worked for me cheers Reply With Quote 04-16-2012,04:21 PM #23 f1rebolt View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles Neophyte Geek Join Date Apr 2012 Posts 2 Thanks Als de muis, het touchpad of de pointing stick niet is aangesloten, sluit het apparaat dan aan. Dell Diagnostics Hard Drive Error Code U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Diagnostics Hard Drive Error Code 79 Michelle Like 0 You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. http://completeprogrammer.net/hard-drive/dell-diagnostic-hard-drive-error.html Bottom line: you need to replace the drive. Reply With Quote 03-31-2010,11:57 PM #8 Fruss Tray Ted View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles Dumpster Diver Extraordinaire Join Date Feb 2002 Location Nor'East USA Posts 5,505 Luckily I have bought an extended warranty. Dell Hard Drive Diagnostic Return Code 7

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. PSA NA ePSA 2000-0620 Network - Network [d] – {Vendor supplied error} (Netwerk - netwerk [d] – {van leverancier afkomstige fout}) Het netwerkapparaat (Ethernet) is mogelijk defect. Posted by DELL-Senthil S on 8 Oct 2013 3:08 Hi krystallynn2891, Depending on the warranty status we can help you further, please use the link below to check the warranty status. http://completeprogrammer.net/hard-drive/dell-hard-drive-diagnostic-error-codes.html Bovendien kunnen deze diagnostische tests ook worden uitgevoerd op alleen via Bitlocker versleutelde stations.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Hard Drive Error Code Validation Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

I have also found another command that could be tried if the above fails.

ePSA: System board - HPET [D], incorrect time period (Moederbord - HPET [D], onjuiste tijdsduur). My laptop is 4 years old now. Tech Support Forum Security Center Virus/Trojan/Spyware Help General Computer Security Computer Security News Microsoft Support BSOD, Crashes And Hangs Windows 10 Support Windows 8, 8.1 Support Windows 7, Vista Support Windows Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79 Probeer de helderheid in Windows aan te passen met de sneltoetsen.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Het moederbord, de warmteafvoer, de ventilator of de processor slaagt niet voor de diagnostische tests. Opmerking: Ga naar onze ePSA online tool als er fouten worden weergegeven terwijl u de diagnostische DST-, PSA- of ePSA-tests uitvoert. have a peek at these guys Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade.

Reply With Quote 04-16-2012,04:19 PM #22 f1rebolt View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles Neophyte Geek Join Date Apr 2012 Posts 2 Thanks Thanks man! Thanks and Regards, Manpreet C #iworkfordell To know more about Dell’s products, services and drivers & downloads, please go tohttp://dell.to/YBlak6 Like 6 You have posted to a forum that requires a Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Als het gaat om een draagbaar systeem, plaatst u de harde schijf terug en als het om een desktopsysteem gaat, sluit u beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer van Computercontrole-uitzondering. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Opmerking: Sommige oudere systemen hebben geen toets F12. I too have experienced similar problem where for no reason our Dell Vostro 1510 laptop just stopped working without warning, no noises, no bumps, no spikes and no other significant identifiable Windows 7: Dell Inspiron 1545 - Won't boot. POWER IT OFF, and back it up now!

Uw HDD (Hard Disk Drive) geeft aan dat er een fout is opgetreden. Do you have important files on the hard drive that needs to be recovered?