Home > Hard Drive > Dell Desktop Hard Drive Error Codes

Dell Desktop Hard Drive Error Codes

Contents

it works! My System Specs Computer type Laptop System Manufacturer/Model Number Toshiba Tecra A6 OS Windows 7 Professional 32bit CPU Core Duo Memory 2.0GB Graphics Card Internal Monitor(s) Displays Secondary Dell 19" LCD Als u de pc niet kunt opstarten of geen POST kunt uitvoeren, kunt u het beste eerst deze zelfdiagnose uitvoeren. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. check over here

Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om This error occurs when some sector of your HDD gets corrupt then it won’t allow you to do your tasks. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Dell Hard Drive Error Code 2000-0142

Vervang beschadigde kabels of apparaten. Click the Check Disk button. ACS Data Recovery 815.572 weergaven 18:28 How to fix a broken hard drive Beeping noise or clicking RECOVER GET DATA BACK FOR FREE! Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Controleer op laptops of het touchpad is actief is. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om PSA NA ePSA 2000-0132 Battery - The battery is reaching the end of its usable life (Batterij - de batterij is bijna aan het eind van zijn nuttige levensduur). Dell Hard Drive Error Code Validation U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

When I got home, windows wouldn't load. Herhaal de PSA-diagnose. Dell Error 0146 Fix: RegInOut Testimonials "I have RegInOut installed in my computer and i am very impressed" David wood "It worked Thank you very much." Mary Lowry "Reginout is such Controleer op losse aansluitingen.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79 Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Start full scan. If I chose repair option then it lands me on a strange screen with a dove and an olive branch.

Dell Hard Drive Error Code 7

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Tomahawk DIY 230.380 weergaven 3:33 Dell Inspiron 1545 Upgrade and Hard Drive Removal - Duur: 6:31. Dell Hard Drive Error Code 2000-0142 It just stays there. Dell Hard Drive Error Code 0146 Als u niet beschikt over een HDD (Hard Disk Drive), is dit mogelijk een automatisch bericht en hoeft u geen actie te ondernemen.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. http://completeprogrammer.net/hard-drive/dell-laptop-hard-drive-error-codes.html Herhaal de PSA-diagnose. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Dell Hard Drive Error Code 0151

Herhaal de PSA-diagnose. kumar gautam 7.993 weergaven 1:52 How to recover data from a hard drive (stuck heads: buzzing, clicking, etc) - Duur: 10:28. Use System Restore to fix Dell error code 0146. this content Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade. Dell Bad Hard Drive Error Code Posted by Ohthejoy on 1 Aug 2011 7:58 No. All Replies Posted by shesagordie on 16 Aug 2010 11:40 Raembo Error 0146indicates a failed/failing hard drive or bad drive sector.

and took me 10 min!and also my updates won't quit bugging me.

Windows 7: Dell Hard Drive Error 0146 Page 1 of 2 1 2 > 23 Aug 2013 #1 jer18 Windows 7 Professional 32bit 59 posts Dell Hard Drive If I have to replace the hard drive I presume that I will lose all my data. Posted by SpeedStep on 1 Aug 2011 5:32 Suggested Answer Waiting until a drive is physically failing is not hopeful for getting your data back. Dell Hard Drive Failure Herhaal de PSA-diagnose.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. ePSA Hard Drive - self test did not complete (ePSA harde schijf - zelftest is niet voltooid). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. http://completeprogrammer.net/hard-drive/dell-hard-drive-diagnostic-error-codes.html Tenzij op de batterij van het systeem een garantie-uitbreiding van toepassing is of het gaat om een batterij met een GROEN label die 3 jaar meegaat, worden problemen met de batterij

Herhaal de PSA-diagnose. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Opmerking: Ga naar onze ePSA online tool als er fouten worden weergegeven terwijl u de diagnostische DST-, PSA- of ePSA-tests uitvoert. nothing changed.

PSA 1000-0333 ePSA 2000-0333 PSA Video - Graphics test timed out waiting for keyboard response (PSA-video - time-out bij grafische test tijdens wachten op respons van toetsenbord) ePSA Video - User Hook that up, hook up the drive, and look for it to show up as another drive letter/hard drive in Windows Explorer. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is.

The only thing different this time was I decided to do an XP install. You can change this preference below. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Of tik tijdens het opstarten op de toets F12 op het moment dat het Dell welkomstscherm verschijnt.

Like 0 You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. What do you suggest? Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Backing up and Restoring Important files and data Backup and Restore files and data using Windows XP Backup and Restore files and data using Windows Vista Back up your files on Herhaal de PSA-diagnose. without any symptoms/causes. Back to top #5 kooldoc98 kooldoc98 Topic Starter Members 6 posts OFFLINE Local time:06:16 PM Posted 23 March 2014 - 10:42 PM Thanks JohnC_21 this seemed to work and I

PSA NA ePSA 2000-0324 LCD panel - user reported LCD BIST colors were not displayed (LCD-paneel - gebruiker meldt dat LCD BIST-kleuren niet worden weergegeven) Dit foutbericht kan worden weergegeven als Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. I have since removed the hard drive and hooked it up to a working system. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk.