Home > Error Code > Dell Laptop Error

Dell Laptop Error

Contents

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. In 2000-0141 bijvoorbeeld, is 141 de piepcode, die als volgt kan worden uitgevoerd: 1 pieptoon – pauze - 4 pieptonen – pauze - 1 pieptoon. But don’t worry you can easily fix this error 2000-0146 just read and follow the steps carefully. Matt 1.126.069 weergaven 7:17 How to repair the MBR (Master Boot Record) - Duur: 3:58. this content

Als u een desktopcomputer hebt, drukt u in het scherm met het Dell logo op de toets F12 om het menu One Time Boot te openen, markeert u met de pijltoetsen PSA NA ePSA 2000-0712 Fan - The fan failed to respond correctly (Ventilator - de ventilator reageert niet juist). Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. More Help

Dell Laptop Error Codes Lights

Our expert technicians have all the tenacity and years of experience in fixing hard drive related issues with Dell laptop. Beoordelingen zijn beschikbaar wanneer de video is verhuurd. Cancel The All-New Pro Tech Toolkit The high performance electronics repair kit. Opmerking: Wanneer u een fout telefonisch of online rapporteert, wordt naast de foutcode mogelijk ook gevraagd naar de validatiecode of statuscode.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Log in om deze video toe te voegen aan een afspeellijst. All Rights Reserved. | Affiliation of any organization with iYogi, Inc is not implied, unless expressly stated. Hp Laptop Error Codes PSA NA ePSA 2000-0135 Charger - Charger detection changed state when it was not expected to (Oplader - Status van opladerdetectie is onverwacht gewijzigd).

Thanks & Regards, Appu S #iworkfordellTo know more about Dell’s Product Support, Drivers & Downloads, Orders & Dispatch status -> choose your region USA, India.For Dell Support Videos, clickHere. Verwijder de optische schijf en plaats deze opnieuw (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. learn this here now NCIX Tech Tips 761.396 weergaven 7:22 Hard Drive Data Recovery with USB adapter - Duur: 6:42.

Als deze in orde lijken, maar u meer tests wilt uitvoeren, kunt u op de videotest antwoorden met "N". Toshiba Laptop Error Codes U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Please follow the guide below.

Error Code 0142 On Dell Laptop

Herhaal de PSA-diagnose. PSA NA ePSA 2000-0125 Event Log (Gebeurtenislogboek).

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Laptop Error Codes Lights Druk in dat geval op de toets 0 (nul) wanneer het scherm met het Dell logo verschijnt om toegang te krijgen tot de opstartopties. Dell Laptop Beep Codes PSA NA ePSA 2000-0112 CPU - Machine check exception detected (CPU - computercontrole, uitzondering gedetecteerd) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is.

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. news Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). Onder andere de volgende fouten kunnen worden weergegeven: 'Register test failed' (Registratietest mislukt) of 'Packet loopback test failed' (Loopbacktest pakket mislukt). Controleer of de ventilator wordt geblokkeerd. Dell Latitude Error Codes

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Meer weergeven Laden... Als u ePSA Pre Boot System Assessment ziet staan, kiest u ePSA. Foutnummer (PSA en ePSA) Foutbericht Wat betekent dit? have a peek at these guys Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Inhoudsopgave: Wat zijn de PSA Diagnostics? Ibm Laptop Error Codes Je kunt deze voorkeur hieronder wijzigen. Herhaal de PSA-diagnose.

Over Pers Auteursrecht Videomakers Adverteren Ontwikkelaars +YouTube Voorwaarden Privacy Beleid & veiligheid Feedback verzenden Probeer iets nieuws!

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Maak het logboek leeg. Als u het rode, blauwe, groene en witte scherm met tekst duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. Dell Epsa Error Codes Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.

Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade. Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade. Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). check my blog Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar).

PSA 1000-0212 ePSA 2000-0212 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - CMOS, Location = (x), Expected = (x), Found = (x) (Moederbord - CMOS, Locatie = (x), Verwacht = (x), Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.