Home > Error Code > Dell Inspiron Error Code 0151

Dell Inspiron Error Code 0151

Contents

If you can boot the laptop from a CD then you need to have the hard disk drive replaced. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Back to top BC AdBot (Login to Remove) BleepingComputer.com Register to remove ads #2 hamluis hamluis Moderator Moderator 50,617 posts OFFLINE Gender:Male Location:Killeen, TX Local time:06:44 PM Posted 06 this content

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Opmerkingen: Een van de meest gevraagde taken bij het oplossen van problemen met een systeem is het bijwerken van het BIOS (Basic Input/Output System) van het systeem, wat ook wel de Lately I faced blue screen of death, when restarted, Dell logo appears and later a blank screen! PSA NA ePSA 2000-0150 replaced 2000-0141 (ePSA 2000-0150 heeft 2000-0141 vervangen) Hard Drive - no drive detected (Harde schijf - geen harde schijf gedetecteerd).

Dell Error Code 0151 Incorrect Status

I have ran the Download System Update Readiness Tool for Windows 7 but it doesnt help. what shld i do??? Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Controleer of alles goed is geplaatst.

ePSA Hard Drive - self test unsuccessful (ePSA harde schijf - zelftest mislukt). Or does it have to be replaced? Herhaal de PSA-diagnose. Dell Inspiron Error Code 0333 Kan ik de DST, PSA en ePSA Diagnostics uitvoeren op reeds versleutelde FDE-stations (Full Drive Encryption)?

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Thanks, Sathya Prakash. http://www.bleepingcomputer.com/forums/t/2520/how-did-i-get-infected/Forum Rules, The BC Welcome Guide 167 @ June 2015 Back to top #7 Mark.3unj800 Mark.3unj800 Topic Starter Members 26 posts OFFLINE Local time:03:44 PM Posted 06 January 2012 - a fantastic read Herhaal de PSA-diagnose.

My System Specs Computer type PC/Desktop System Manufacturer/Model Number Home Built - Jan 2013 OS Windows 7 64 Bit Home Premium SP1 CPU i7-3820 Motherboard Asus P9X79-PRO - Bios 4608 Memory Dell Inspiron 6000 Error Codes Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. You can Reinstall the Hard drive as well but it is not guarantee that it will fix the issue. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Dell Inspiron Error Code 0146

DST, PSA en ePSA Diagnostics werken op versleutelde harde schijven (FDE) Door Dell Engineering is bevestigd dat de DST/PSA/ePSA Hard Drive Diagnostics kunnen worden uitgevoerd op versleutelde harde schijven zonder dat Opmerking: Deze Online Diagnostics hebben alleen nut als u het Windows-besturingssysteem kunt opstarten op de defecte pc en verbinding kunt maken met internet. Dell Error Code 0151 Incorrect Status Als het om een desktopsysteem gaat, sluit u beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer van het station weer aan. Dell Inspiron Error Code 2000-0142 Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk.

Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-inspiron-error-code-m1004.html Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). Welke versie van Diagnostics op uw computer is geïnstalleerd kunt u boven in het scherm zien. Dell Inspiron Error Code 0413

Posted by DELL-Ravi M on 5 Jun 2012 16:27 Hi nrjensen, Welcome to the community It’s unfortunate that the system is not booting up to windows. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Herhaal de PSA-diagnose. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-psa-error-0151.html Loading...Oops :Please try again.

Posted by ejn63 on 8 Nov 2011 5:47 Replace the hard drive with a new one. Dell Inspiron 1100 Error Codes See if any pins had been bent, if so straighten it, without breaking it. Reboot your system.

ePSA: Timer - Interval timer not functional (Timer - intervaltimer werkt niet).

Herhaal de PSA-diagnose. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als de balken nu normaal worden weergegeven, klikt u op Ja Dit foutbericht kan zich voordoen, als u per ongeluk Nee in plaats van Ja hebt geantwoord op de kleurentest. Dell Inspiron 5100 Error Codes The next time I tried to boot up, it took forever for anything to work (about 4 minutes to the animated windows logo), and then ran a disk check.

Zie voor meer informatie over het uitvoeren van de Online Diagnostics het artikel De Dell Online Diagnostics Tool gebruiken om problemen op uw Dell pc op te lossen. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). After another reboot I managed to get it working semi-normally, and it wasn't too slow. check my blog PSA NA ePSA 2000-0152 Optical Drive [D] - Incorrect status = [x] [s] (Optisch station [D]: - onjuiste status = [x] [s]) In de diagnose van het cd- of dvd-station wordt

if that is the error message you have to contact dell technical support to replace the hard drive because that error code mean that the hard drive is already faulty. You may NOT copy or distribute the content that appears on this site without written permission from Fixya Ltd. © 2005-2015, Fixya, Ltd. Click Run Tests. 8. PSA 1000-0147 ePSA 2000-0147 PSA Optical Drive - IDE status failed (PSA optische schijf - IDE-status mislukt).

Please help me Like 0 You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan. Select Test System. 4.