Home > Error Code > Dell Hdd Error Code

Dell Hdd Error Code

Contents

Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Can you give me some insight on my situation and let me know if it is normal for the hard drive to go so quickly? Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-error-code.html

Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om If it's out of warranty, post the model and someone can recommend a replacement for your faulty hard drive. Go to this website. Please help.

Dell Hdd Error Code 0151

Herhaal de PSA-diagnose. PSA NA ePSA 2000-0152 Optical Drive [D] - Incorrect status = [x] [s] (Optisch station [D]: - onjuiste status = [x] [s]) In de diagnose van het cd- of dvd-station wordt Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell heeft een serie zelfdiagnosetests ingebouwd in haar mobiele en desktop-pc's. Error Code 2000-0142 Short Self Test Unsuccessful Herhaal de PSA-diagnose.

I found on a forum that I should run windows from the OS disk and select the repair hard drive option, but this option doesn't exist on mine. Dell Hdd Error Code 0146 Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. PRESTO THE STUPID DELL LAPTOP IS NOW BOOTING UP AND IS NOW HAVING ALL ITS DATA BACKED UP. http://www.pcguide.com/vb/showthread.php?69036-Dell-Error-Code-2000-0142 Als er beeld is op het LCD-scherm, hoeft het scherm niet te worden vervangen.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Error Code 2000-0142 Hard Drive PSA NA ePSA 2000-0412 Cables - [s] not detected (Kabels - [s] niet gedetecteerd). Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Take nice care of yourselves - Paul - ♪ - Help to start using BiNG.

Dell Hdd Error Code 0146

En desktops hebben de desktopversie van ePSA Diagnostics. http://www.tomshardware.com/answers/id-2602879/installing-hard-drive-error-code-2000-0142.html Herhaal de PSA-diagnose. Dell Hdd Error Code 0151 Controleer de LCD-stekker en -kabels. Dell Diagnostic Code 2000-0142 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. news Matt 1.126.069 weergaven 7:17 How to repair the MBR (Master Boot Record) - Duur: 3:58. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw. Hd Error Code 2000-0142

Zie http://www.dell.com/Support/ voor een firmware-update voor de harde schijf. Het BIOS van uw systeem rapporteert dat er geen HDD (Hard Disk Drive) aanwezig is. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. have a peek at these guys Herhaal de PSA-diagnose.

Schakel de computer uit en koppel de optische schijf weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Hard Drive Test Error Code 2000-0142 Trying To Recover Data From... Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Laden...

Als u ePSA Pre Boot System Assessment ziet staan, kiest u ePSA. Foutnummer (PSA en ePSA) Foutbericht Wat betekent dit? Posted by ejn63 on 20 Jan 2013 15:32 Remove and reinstall both memory modules - then re-test. PSA NA ePSA 2000-0135 Charger - Charger detection changed state when it was not expected to (Oplader - Status van opladerdetectie is onverwacht gewijzigd). Dell Hard Drive 2000-0142 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

PSA 1000-0223 ePSA 2000-0223 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - Timer - Interval timer initial clock output level incorrect (Moederbord - timer - intervaltimer initieel klokuitvoerniveau onjuist). They replaced the drive and reinstalled the OS and the Dell is now running fine (fingers crossed). Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. check my blog It was collected, repaired and returned without any fuss all within about three days.

PSA 1000-0321 ePSA 2000-0321 PSA LCD EDID - unable to access EDID EEPROM (PSA LCD EDID - kan geen toegang krijgen tot EDID EEPROM) ePSA Unable to detect LCD (ePSA geen Power on. Off it went and a new HDD installed. I'd appreciate any help.

Als u de ePSA Diagnostics al hebt uitgevoerd en de foutcode en de validatiecode hebt genoteerd, kunt u verder omlaag op dezelfde pagina een serviceverzoek indienen met behulp van de volgende De basisgarantie op de batterijen van draagbare systemen verloopt 12 maanden na de datum waarop het systeem is gefactureerd door Dell. OUzacFSU 126.340 weergaven 4:36 how to fix a hard drive (and get your data off) - Duur: 7:17.