Home > Error Code > Dell Hardware Diags Error Codes

Dell Hardware Diags Error Codes

Contents

Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Link to Fix PSA+ 2000-0313 Error detecting internal touchpad or pointing stick. Port base address %Xh, transmit buffer not empty on retransmission. Reflash latest BIOS. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-32-bit-diags-error-codes.html

Motherboard 2A00-0438 ir.mdm Fast IR register test IR port is not working properly. SupportAssist kan u helpen bij het diagnosticeren van eventuele toekomstige problemen met uw apparaat. Repeat the PSA diagnostics. CMOS battery failure 6 Video BIOS Test Failure Video card / chip failure 7 CPU Cache Test Failure CPU failure 8 LCD LCD failure Identifying Dell Computer Models Using the http://www.dell.com/support/Article/us/en/04/266787

Dell Hardware Diagnostics Error Codes

Kies Diagnostics in het menu. Repeat the PSA diagnostics. Update to the latest BIOS version. The test typically takes 1 hour or more and requires you to answer questions periodically.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Memory modules have been detected but appear to be incompatible or in an invalid configuration. Dell Diagnostics Error Code 0f00 1332 Het privacybeleid van Dell is van toepassing op de informatie die wordt verzameld door de supporttools van Dell.

Repeat the PSA diagnostics. Hard Drive Cable Motherboard 0FXX-XX3F disk.mdm User aborted the test Hard Drive Cable Motherboard 0FXX-XX40 disk.mdm Address mark not found or media error Hard Drive Cable Motherboard 0FXX-XX41 disk.mdm No media If you are experiencing a problem with your Dell computer, perform the checks in "Solving Problems" and run the Dell Diagnostics before you call Dell for technical assistance. Keyboard Cable Motherboard 2C00-041D keyboard.mdm Stuck Key Test Stuck key detected.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Diagnostics Error Code 0333 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Repeat the PSA diagnostics. PSA 1000-0326 ePSA 2000-0326 LCD panel - unable to turn lamp on or off (LCD-paneel - in-/uitschakelen lamp niet mogelijk) De achtergrondverlichtingslamp kon tijdens de diagnostische tests niet worden in- of

Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive

Ja Nee Stuur ons feedback Feedback bevat ongeldig teken, speciale tekens die niet worden geaccepteerd zijn <> () \ Feedback verzenden Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. http://www.dell.com/support/article/us/en/04/SLN284978/en Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Hardware Diagnostics Error Codes Update to the latest BIOS version. Dell Diagnostics Error Code 0142 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Meestal is dit de fout 2000:0326 of 2000:0321. news Herhaal de PSA-diagnose. If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-0413 Cables - LCD cable not detected Normally, the cable involved in the error (LCD LVDS CABLE for example) is indicated Plaats de CMOS-batterij opnieuw. Dell Diagnostics Error Code 0322

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Battery Motherboard 4C00-0320 system.mdm CMOS Confidence Test CMOS failed the pattern test. Als de balken nu normaal worden weergegeven, klikt u op Ja Dit foutbericht kan zich voordoen, als u per ongeluk Nee in plaats van Ja hebt geantwoord op de kleurentest. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-hardware-error-codes.html Herhaal de PSA-diagnose.

Plaats het systeemgeheugen terugHerhaal de PSA-diagnose. Dell Diagnostics Error Code 0150 They are basically just a quick hard drive diag built into the BIOS on most Dells. Status Register D of the RTC chip indicates that the CMOS is not valid because the backup battery is not working.

Als deze fout wordt weergegeven maar het interne lcd-scherm zonder problemen werkt, moet u uw BIOS bijwerken naar de meest recente versie voor uw systeem, en de diagnose opnieuw uitvoeren. (Als

Gebruik de toets Pijl omlaag op het toetsenbord om Diagnostics (Diagnostiek) te selecteren en druk op de toets Enter. PSA 1000-0234 ePSA 2000-0234 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) PSA System board - timeout waiting for RTC update flag to set (PSA-moederbord - time-out tijdens het wachten op instellen van RTC-updatevlag). If a memory error is detected, try memory modules individually. Dell Diagnostics Error Code 0146 Update to the latest BIOS.

If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-0511 Fan - the (s) fan failed to respond correctly The cooling fan is not responding to the diagnostics tool. Uw HDD (Hard Disk Drive) geeft aan dat er een fout is opgetreden. Ensure that the memory you are using is supported by your computer. check my blog BIOS 4600-061B smbios.mdm System Information The test requested a specific Type %d structure that does not exist.

Update to the latest BIOS. Probeer de helderheid in Windows aan te passen met de sneltoetsen. If the computer boots, add the peripheral cards back one by one until you find the bad one. NOTE: The Service Tag for your computer is located in the title bar of each screen.

Repeat the PSA diagnostics.