Home > Error Code > Dell Hard Drive Self Test Error Code 0142

Dell Hard Drive Self Test Error Code 0142

Contents

Hard Drive? Take nice care of yourselves - Paul - ♪ - Help to start using BiNG. Am I right to assume this? Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. check over here

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. When you say you have tried starting it in normal mode, you need to be able to get to that screen - correct? PSA NA ePSA 2000-0243 System board - USB device, IO board, Daughter Card (Moederbord - USB-apparaat, IO-bord, dochterkaart) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten http://en.community.dell.com/support-forums/disk-drives/f/3534/t/19357394

Dell Error Code 0142 Drive Self Test Failed

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. I ran the diagnostics test and it came up with error code 2000-0142 which after googling i've found is a hard drive problem. Als u zowel de verticale als de horizontale kleurenbalken duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. Op desktopsystemen is dit een eenvoudig te vervangen batterij met het formaat van een horlogebatterij en ook sommige draagbare systemen hebben een verwisselbare batterij.

Kozierok. Bovendien kunnen deze diagnostische tests ook worden uitgevoerd op alleen via Bitlocker versleutelde stations. Deze codes heeft Dell nodig om te controleren of het om een echte fout gaat. Dell Error Code 0142 Status 70 No found any bad sector under HDD recovery tests.

My System Specs Computer type Laptop System Manufacturer/Model Number Dell OS Windows 7 HP OA Arden View Public Profile Find More Posts by Arden 11 Jun 2016 #7 TrustMe 64 Any fix? « Previous Thread | Next Thread » Search this Thread Advanced Search Similar help and support threads Thread Forum Dell Inspiron 1545 BSOD, error 0x000000feToday, 11/23/2014, around 11:00 I Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

July 21, 2011 at 11:30 AM BorisNikolovski said... Dell Error Code 0142 Status 7 Zorg ervoor dat u vragen die tijdens de diagnose worden gesteld correct beantwoordt. PSA 1000-0224 ePSA 2000-0224 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - Interval timer had wrong time period in mode (Moederbord - intervaltimer ingesteld op onjuiste tijdsperiode in modus). U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79

Dit kan op een probleem duiden met het moederbord, de temperatuursensor of de ventilator. http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-update/error-problem-0142-after-running-diagnostics-test/1ed426b6-b7d5-4794-8477-8e688053de4a One day I could not get past the windows XP loading screen, it would crash. Dell Error Code 0142 Drive Self Test Failed F8 does nothing. Dell Error Code 0142 Fix Chkdsk will return the volume info.

Herhaal de PSA-diagnose. check my blog Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Druk in dat geval op de toets 0 (nul) wanneer het scherm met het Dell logo verschijnt om toegang te krijgen tot de opstartopties. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Error Code 0142 Status Byte 79

Received the Blue Screen and after not being able to boot up in safe mode, or in safe mode with networking, or safe mode with command prompts. I've had my computer for 8 months, it's a dell inspiron 1545 running windows 7 home premium. Herhaal de PSA-diagnose. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-hard-drive-dst-short-test-error-code-0142.html What is wrong!?

I rebooted again and got to... Dell Error Code 0142 Status 49 Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Some of them indicate Error.

We also provide an extensive Windows 7 tutorial section that covers a wide range of tips and tricks.

tweet @bennydesk jump to contentmy subredditsannouncementsArtAskRedditaskscienceawwblogbookscreepydataisbeautifulDIYDocumentariesEarthPorneuropeexplainlikeimfivefoodfunnyFuturologygadgetsgamingGetMotivatedgifshistoryIAmAInternetIsBeautifulJokesLifeProTipslistentothismildlyinterestingmoviesMusicnewsnosleepnottheonionOldSchoolCoolpersonalfinancephilosophyphotoshopbattlespicsscienceShowerthoughtsspacesportstelevisionthenetherlandstifutodayilearnedTwoXChromosomesUpliftingNewsvideosworldnewsWritingPromptsedit subscriptionsfront-all-random|AskReddit-funny-videos-news-pics-todayilearned-worldnews-gifs-gaming-aww-Showerthoughts-movies-Jokes-IAmA-mildlyinteresting-OldSchoolCool-Music-television-tifu-photoshopbattles-science-explainlikeimfive-LifeProTips-europe-TwoXChromosomes-creepy-food-nottheonion-space-Futurology-sports-EarthPorn-Art-UpliftingNews-books-personalfinance-WritingPrompts-GetMotivated-nosleep-DIY-gadgets-dataisbeautiful-history-Documentaries-askscience-philosophy-thenetherlands-InternetIsBeautiful-listentothis-announcements-blogmore »computertechscommentsWant to join? Log in or sign up in seconds.|Englishlimit my search to /r/computertechsuse the following search parameters to narrow your results:subreddit:subredditfind submissions in "subreddit"author:usernamefind PSA 1000-0123 ePSA 2000-0123 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) Memory - integrity test failed (Geheugen - integriteitstest mislukt). Dit is een fout voor laptops die een harde schijf moeten hebben Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Error Code 0142 Dell Xps Some stuff about Boot CDs & Data Recovery Basics & Back-up using Knoppix.

Requests for support will be deleted4 points · 1 comment [Weekly Post] Triumphant Thursday - October 06, 201617 points · 31 comments Potential Rule Change: Replying to support requests10 points · 3 comments I feel like the PSA NA ePSA 2000-0126 Event Log (Gebeurtenislogboek). Uw harde schijf geeft aan dat er een fout is opgetreden. have a peek at these guys I do not know alot about computers so any help would be greatly appreciated!

Please, be civil to one another during discussion. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Schakel de computer uit en koppel de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). A is the non existent floppy B is a tiny drive of a few MB (??) C is actually a virtual RAM drive with HIMEN.SYS loaded into it.

ePSA Hard Drive - self test did not complete (ePSA harde schijf - zelftest is niet voltooid). Between glad to hear any idea! The current drive might have errors on it but you wouldn't even get the options to boot into safe mode etc if no access at all to the windows partition had Bev.