Home > Error Code > Dell Hard Disk Error Code 0142

Dell Hard Disk Error Code 0142

Contents

Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Het systeem heeft herhaalde thermische fouten als gevolg van oververhitting gedetecteerd. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). check over here

De ePSA-testprogramma's omvatten zowel alle tests uit het oudere PSA-pakket als extra ondersteuning voor: MpMemory-algoritmen. You can try using "GetDataBack": Data Recovery - Data Recovery Software - RAID Recovery - NAS Data Recovery I have to say, backing up data depends on the severity of the I don't think it is the problem though. Diagnostics says my hard-drive has failed.

Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79

PSA NA ePSA 2000-0131 Battery - the battery is not installed (Batterij - de batterij is niet geïnstalleerd). Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Probeer een USB-apparaat waarvan u zeker weet dat deze werkt.

Koppel alle USB-apparaten los en voer de diagnose opnieuw uit. Bear in mind, i didnt have to do it, but will post it here anyway. tests can't read model, firmware or serial (Unknown), can read only Capacity (250.05 GB). Dell Hard Drive Error Code 2000-0151 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

After the command prompt - type in FIXBOOT According to the DELL website the error code 2000-0142 is a Drive Self Test failed error code. Dell Hard Drive Dst Short Test Error Code 0142 PSA NA ePSA 2000-0261 System board – Data errors (Moederbord – datafouten). Check the HDD manufacturer's website to see if you have any warranty at all on the hard drive. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Visa/MC/Paypal accepted. If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. Dell Validation Code Generator I'm sure that ram, hdd,cpu work fine , have... U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw.

Dell Hard Drive Dst Short Test Error Code 0142

tweet @bennydesk ⌂HomeMailSearchNewsSportsFinanceCelebrityWeatherAnswersFlickrMobileMore⋁PoliticsMoviesMusicTVGroupsStyleBeautyTechShoppingInstall the new Firefox» Yahoo Answers 👤 Sign in ✉ Mail ⚙ Help Account Info Help Suggestions Send Feedback Answers Home All Categories Arts & Humanities Beauty & Style Select boot from CD/DVD drive For me windows loaded some files and gave me an option to either install windows or repair. Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79 Out of the blue I got a couple of popup windows complaining about some dll not being able to load, and then the windows blue screen of death. Hard Drive Error Code 0142 Repair Tip I'll keep bit off untilnibhave my plan sorted out.

Herhaal de PSA-diagnose. check my blog Test de USB-apparaten op een andere poort. http://support.dell.com/support/topics/g... U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Validation Code

They replaced the drive and reinstalled the OS and the Dell is now running fine (fingers crossed). Same Error code!6 month old Dell Inspiron N5030, Reinstall New clear Win 7. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-hard-disk-error-codes-0142.html I have a piece of junk Toshiba I bought at Wall Mart on sale at 450.00 that puts this Latitude to shame.

The chkdsk/r worked for me also! Dell Error Code U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Posted by MichFar on 18 Feb 2013 15:26 Hi, I have a dell inspiron 1545.

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.

After the command prompt - type in FIXBOOT According to the DELL website the error code 2000-0142 is a Drive Self Test failed error code. Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. You could also run chkdsk /r from the command console to see if it resolves the issue. Dell Hard Drive Validation Code Subscribe To Continuously Learning Posts Atom Posts Comments Atom Comments Netfocus Consulting Inc.'s Fan Box Netfocus Consulting Inc.

I went to turn it on one morning and windows wouldn't load. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. I selected repair I was then asked for the admin password -- typed it in. have a peek at these guys I have a Dell laptop (unfortunately) and I have received this error code.

Schakel de computer uit en koppel de optische schijf weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. I have a Dell Inspiron E1505. In case your system warranty has expired please contact the Out of Warranty department 1-800-288-4410 (U.S.Customer only).

Terug naar boven Referentietabel met de verschillende foutcodes die mogelijk zijn Wat betekenen de coderesultaten? Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw. Probeer de helderheid in Windows aan te passen met de sneltoetsen.

A totally failed drive (or one with inadequate or absent power supply etc) won't appear in the BIOS setup, which is one thing you should check/have checked with the original drive. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. No found any bad sector under HDD recovery tests. U kunt de resultaten gebruiken om te bepalen of en waar een hardwarefout is opgetreden.

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. PSA 1000-0326 ePSA 2000-0326 LCD panel - unable to turn lamp on or off (LCD-paneel - in-/uitschakelen lamp niet mogelijk) De achtergrondverlichtingslamp kon tijdens de diagnostische tests niet worden in- of Als de scherm nu normaal worden weergegeven, klikt u op Ja Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.Herhaal de PSA-diagnose.