Home > Error Code > Dell Error Code 0332

Dell Error Code 0332

Contents

PSA NA ePSA 2000-0413 Cables - [LCD Name] not detected (Kabels - [LCD-naam] niet gedetecteerd). Contact Us PSA 1000-0332 Video memory failed. Opmerking: Deze Online Diagnostics hebben alleen nut als u het Windows-besturingssysteem kunt opstarten op de defecte pc en verbinding kunt maken met internet. PSA NA ePSA 2000-0133 Battery - The battery cannot supply sufficient power (Batterij - de batterij levert onvoldoende stroom). http://completeprogrammer.net/error-code/dell-error-code.html

Link to Fix PSA 1000-0142 PSA+ 2000-0142 Drive Self Test failed. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Link to Fix PSA 1000-0123 PSA+ 2000-0123 Memory integrity test failed. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Video Memory Integrity Test Discrepancy

PSA NA ePSA 2000-0155 Harde schijf - niet geïnstalleerd. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Verwijder het tapestation en plaats het opnieuw. Meh that was a last resort but whatever guess I'll do that Reply With Quote 10-25-2013,11:50 AM #4 xtrapsp View Profile View Forum Posts Private Message View Articles SRL Member Join

ePSA Optical Drive - Self test --(s) (ePSA optische schijf - zelftest --(s)) Uw cd- of dvd-station geeft aan dat er een fout is opgetreden. Yeah I was getting that, but I also had the media failure thing happen to me and the bios thing fixed it for me (once I got a real boot, I Herhaal de PSA-diagnose. Dell Error Code 2000-0142 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Thanks and Regards,Rajath NDell Social Media and Community Professional Order Status :http://dell.to/1fgKSTr Download Drivers :http://dell.to/1hcxG98 Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts Dell Precision M6600 Error Code 2000 0332 Herhaal de PSA-diagnose. De PSA Diagnostics gebruiken 1. http://www.dell.com/support/Article/us/en/04/266787 Yes, my password is: Forgot your password?

Jul 21, 2014 | Dell Inspiron M501r Laptop Computer (AMD... 1 Answer Dell laptop error code 2000-0123 Run the memory test utility at start up. Dell Validation Code Sluit de HDD (hard disk drive) weer aan op het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. De data zijn weliswaar niet toegankelijk , maar locaties op de harde schijf die wel toegankelijk zijn worden gebruikt om resultaten te testen en op te slaan.

Dell Precision M6600 Error Code 2000 0332

Posted by jebeare on 19 Jun 2013 20:14 I have the same problem with my video card failing the diagnostic test. I have solved the problem, not 100% sure how but I blew out the keyboard and rechecked the key test with no problems, rebooted and hey presto, it booted okay even Video Memory Integrity Test Discrepancy Did you mean? Alienware Error Code 2000-0332 Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan.

Welke versie van Diagnostics op uw computer is geïnstalleerd kunt u boven in het scherm zien. check my blog Please let us know. Desktop: schakel de computer uit en plaats de kaart opnieuw als de computer is voorzien van een PCI-E-uitbreidingskaart.Herhaal de PSA-diagnose. Posted by DELL-Rajath N on 19 Jun 2013 16:20 Verified Answer Verified by Harley Davidson Hi Andresmou, I am sorry for the experience. Dell Video Error Code 2000-0332

Posted by Roger20 on 1 Jul 2013 20:13 Suggested Answer Problem is now solved, by me :) At this forum (en.community.dell.com/.../20054203.aspx) i found the utility to boot to a DOS, command Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om You can only upload videos smaller than 600MB. this content PSA NA ePSA 2000-0512 Fan - the (s) fan is running faster than expected (Ventilator - de (s) ventilator draait sneller dan verwacht).

Onder andere de volgende fouten kunnen worden weergegeven: 'Register test failed' (Registratietest mislukt) of 'Packet loopback test failed' (Loopbacktest pakket mislukt). Dell Error Code 2000-0333 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Herhaal de PSA-diagnose.

PSA 1000-0145 ePSA 2000-0145 PSA Hard Drive - timeout waiting for Drive Self Test to complete (PSA harde schijf - time-out tijdens het wachten op voltooiing van de zelftest van het

Tip: The max point reward for answering a question is 15. 0 characters Video Photos Link Replacement Parts Add Upload Upload × × Draw a box over the problem!! Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. PSA NA ePSA 2000-0711 Thermal - Thermal trip detected (Thermische fout - Thermische fout gedetecteerd). Dell Tech Support Controleer op losse aansluitingen.

Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Wat is BIOS en hoe download en installeert u het nieuwste BIOS? De ePSA-testprogramma's omvatten zowel alle tests uit het oudere PSA-pakket als extra ondersteuning voor: MpMemory-algoritmen. have a peek at these guys sasquatchimo, Jul 21, 2011 #2 MovingShadow1980 Newbie Reputations: 0 Messages: 6 Likes Received: 0 Trophy Points: 5 Hi All, Just thought I would give you an update.

Thanks. Wanneer de zelfdiagnose niet kan worden uitgevoerd, is er iets grondig mis met de hardware. I then rebooted and managed to get into the diagnostics console.