Home > Error Code > Dell Error Code 0233

Dell Error Code 0233

Contents

PSA NA ePSA 2000-0621 Network - Network [d] – Driver version [x] outdated (Netwerk - netwerk [d] – driverversie [x] verouderd). PSA+ 2000-0147 Unit (d): Optical drive BIST – (s). PSA 1000-0235 PM timer 1 had wrong time period. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. check over here

Volg de aanwijzingen om het proces te voltooien. PSA+ 2000-0313 - Error detecting internal touchpad or pointing stick. Battery Charger Fans (All systems) Fans Error Number Error Message Action to be Taken Conclusion Retry the diagnostic after a part replacement to evaluate it. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. https://www5.nohold.net/Dell/ukp.aspx?pid=31&login=1&userrole=USen&ruleid=2623

Dell Epsa Error Codes

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Find solutions for your Dell computers. Rerun the diagnostic.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. PSA 1000-0147PSA+ 2000-0147 Unit (x): IDE status failed. Terug naar boven 2. Dell Error Code 2000-0151 Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of het geheugen van het systeem betrokken is.

Maak het logboek leeg. Dell Error Code 2000-0333 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als er beeld is op het LCD-scherm, hoeft het scherm niet te worden vervangen. http://www.dell.com/support/Article/us/en/04/266787 AO4 BIOS updated - INSP 7520 Spice Printer (V525 & V725) Going offline License Authentication Failed / This software pack...

Herhaal de PSA-diagnose. Dell Validation Code Generator If the problem persists, it may be a faulty fan. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Symptom TreeThis option lets you select a test based on the symptom.

Dell Error Code 2000-0333

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. http://microsoftgeek.com/?p=103 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Epsa Error Codes U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Validation Code Herhaal de PSA-diagnose.

Herhaal de PSA-diagnose. check my blog If no error occurs then it's a cable or connector issue Reflash latest BIOS. Als het gaat om een draagbaar systeem, plaatst u de harde schijf terug en als het om een desktopsysteem gaat, sluit u beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer van Does any1 know what is this error about? Dell Error Code 2000-0142

System Board Touchpad (Portables) Touchpad Error Number Error Message Action to be Taken Conclusion Retry the diagnostic after a part replacement to evaluate it. Status = (x) Power down system; reconnect hard drive from system board. Expected (d), Actual (d). this content Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

ePSA 2000-0411 Reserved ePSA 2000-0412 Reserved ePSA 2000-0413 Reserved ePSA 2000-0414 Reserved ePSA 2000-0415 ePSA: Cables - Check the following cables (s) Re-flash latest BIOS Check the cable(s) specified in the Dell Error Code 2000-0415 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om

Reflash latest BIOS.

This will run the disk check and should rectify the problem. Need to replace the LCD Comments Sign in|Report Abuse|Print Page|Powered By Google Sites Microsoft Geek A Drink of Technology for the Thirsty Mind Menu HomeFavorite LinksMeet the Geek Tech TopicsTech Topics Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Dell Hard Drive Validation Code Disconnect all power sources from the laptop, pull out the CMOS battery, hold the power button for a while...

Hebt u al een foutcode van de ePSA-diagnose? Version [x] or newer required for "[s]" (Versie [x] of hoger vereist voor [s]) De firmware van het netwerkapparaat (Ethernet) is mogelijk verouderd. Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-error-code-745.html PSA+ 2000-0322 PSA 1000-0326 LCD inverter error, unable to turn lamp ON/OFF.

Zorg ervoor dat u vragen die tijdens de diagnose worden gesteld correct beantwoordt. Het BIOS heeft herhaaldelijk problemen gedetecteerd bij het instellen van de ventilatorsne Solving IT - Computer Tech SupportSearch this site Solving IT - Computer SupportComputer SoftwareKnowledge DatabaseBroadcom AdaptorsDell Error CodesLaptop Keys Link to Fix PSA 1000-0144 PSA+ 2000-0144 No support for Drive Self Test. PSA 1000-0234 ePSA 2000-0234 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) PSA System board - timeout waiting for RTC update flag to set (PSA-moederbord - time-out tijdens het wachten op instellen van RTC-updatevlag).

Plaats het station opnieuw als het om een draagbaar systeem gaat, sluit beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer aan als het om een desktopsysteem gaat en herhaal de PSA Contact Us PSA+ 2000-0151 Hard Drive (d): - Incorrect status: (x) (s) Link to Fix PSA+ 2000-0152 Optical Drive (d): - Incorrect status: (x) (s) Link to Fix Caution: Before performing U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Opmerking: Sommige oudere systemen hebben geen toets F12.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. PSA NA ePSA 2000-0711 Thermal - Thermal trip detected (Thermische fout - Thermische fout gedetecteerd).