Home > Error Code > Dell Error Code 0143

Dell Error Code 0143

Contents

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. PSA 1000-0231 ePSA 2000-0231 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - Failure in Interval timer in mode (Moederbord - Storing in Intervaltimer in modus). Error Code List If you receive an error during PSA Diagnostics, look below for the associating error code. Zie voor meer informatie over het uitvoeren van de Online Diagnostics het artikel De Dell Online Diagnostics Tool gebruiken om problemen op uw Dell pc op te lossen. check over here

Herhaal de PSA-diagnose. PSA+ 1000-0412 Hardware Detect Error – Auxiliary LCD cable not detected. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Fortune Cookie says: Fortune not Found: Abort, Retry, Ignore? check my site

Dell Error Code 2000-0151

All laptops may nor have this ability or might have a different set of diagnostics to run. PSA+ 2000-0313 - Error detecting internal touchpad or pointing stick. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

PSA NA ePSA 2000-0313 Touchpad - pointing stick/touchpad not detected (Touchpad - pointing stick/touchpad niet gedetecteerd) De muis, het touchpad of de trackstick wordt niet gedetecteerd door de diagnostische tools. PSA NA ePSA 2000-0323 LCD panel – Unable to detect inverter lamp status (LCD-scherm – kan status van inverterlamp niet detecteren). PSA 1000-0122 - Memory test initialization failure. Dell Epsa Pre Boot System Assessment De pen werkt met de standaardkalibratie of met een aangepaste kalibratie.

EPSA codes ► August (5) ► July (4) ► June (13) ► May (18) ► April (4) ► March (194) ► February (49) There was an error in this gadget Followers Dell Epsa Error Codes PSA 1000-0122 ePSA 2000-0122 PSA Memory - Test initialization failure (PSA-geheugen - initialisatietest mislukt). Herhaal de PSA-diagnose met aangesloten oplader, zoals aangegeven door de test. Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

DELL.COM > Community > Support Forums > Laptop > General Hardware > error message Shop > Home & Home Office > Small & Medium Business > Large Business > Partners Support Dell Validation Code Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. It said that it found and repaired some problems with the MFT, and rebooted. Het BIOS van uw systeem rapporteert dat er geen HDD (Hard Disk Drive) aanwezig is.

Dell Epsa Error Codes

Vervang beschadigde kabels of apparaten. Probeer in geval van een laptop de harde schijf opnieuw te installeren. Dell Error Code 2000-0151 or The last thing which you can do is a simple reinstallation of the operating system. Dell Error Code 2000-0142 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

en kies Diagnostics in het menu. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-error-code.html PSA NA ePSA 2000-0114 CPU - Cache integrity test discrepancy (CPU - Afwijking bij cache-integriteitstest) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Dell 32-bit diagnostics allows the user to: Test all hardware devices on the system for functionality Test one specific hardware device on the system Advanced testing which allows customization and the U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Epsa Diagnostics

Herhaal de PSA-diagnose. Herhaal de PSA-diagnose. Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-34-error-code.html It froze when trying to access one of the folders, and after a while it clicked again.

Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Dell Pre Boot System Assessment Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. User Error Warning message but cabling or connectivity may be an issue.

Note:Some systems do not have an F12 key, to access the boot options you have to press the <0> (zero) key at the Dell logo screen.At the One Time Boot menu,

De PSA Diagnostics hebben een tekstinterface, terwijl de ePSA (voorheen PSA+) Diagnostics een tekstinterface of een grafische interface (GUI) hebben (lijsten met tekst of afbeeldingen/grafieken en tekst op het scherm bij Thermals (Portables) Event Log Error Number Error Message Action to be Taken Conclusion/Cause ePSA 2000-0314 Thermal: The (S) reading (DC) exceeds the thermal limit. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Dell Validation Code Generator Hard disk not working Started by Mark.3unj800 , Jan 06 2012 03:23 AM Please log in to reply 7 replies to this topic #1 Mark.3unj800 Mark.3unj800 Members 26 posts OFFLINE

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Rerun the diagnostic. PSA+ 2000-0321 PSA 1000-0322 Error accessing the LCD inverter. have a peek at these guys Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

After reinstalling the CD/DVD Drive re-run the diagnostics if you receive the same error code Contact Us. Battery AC Adapter Charging Circuit Board System Board Charger (Portables) Battery Charger Error Number Error Message Action to be Taken Conclusion Retry the diagnostic after a part replacement to evaluate it. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar).