Home > Error Code > Dell Error Code 0142 Status 74

Dell Error Code 0142 Status 74

Contents

That's why it's always nice to see a forum like this where like-minded people will share their knowledge and help others "An ounce of prevention is worth a pound of cure" U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Sluit vervolgens de videokabel weer aan en herhaal de PSA-diagnose. Een of meer gebeurtenislogboeken moeten leeg worden gemaakt voordat de test kan worden voortgezet. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-error-code-0142-status-75.html

Please accept it and reply with the Service Tag and the account information through the private message. BTW, what make and model is your HDD? Controleer het oorspronkelijke station van het systeem. Als u het rode, blauwe, groene en witte scherm met tekst duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19463826

Dell Error Code 0142 Status 79

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Reply With Quote 03-03-2011,01:12 PM #10 Contrarian007 View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome! Select boot from CD/DVD drive For me windows loaded some files and gave me an option to either install windows or repair. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is.

ePSA: Timer - Interval timer not functional (Timer - intervaltimer werkt niet). Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. It seems very odd. __________________ Some days I don't even bother to try to chew through the restraints. Dell Error Code 0142 Status 49 Get a grip "I REPETE" There's no place like 127.0.0.1 Reply With Quote 01-05-2011,01:20 AM #9 uxayan View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome!

Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Herhaal de PSA-diagnose. I am sending you a friend request. http://www.pcguide.com/vb/showthread.php?69036-Dell-Error-Code-2000-0142 Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Diagnostics Error Code 0142 Status 79 The file does not exist. Received the Blue Screen and after not being able to boot up in safe mode, or in safe mode with networking, or safe mode with command prompts. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Dell Error Code 0142 Status Byte 79

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Kozierok. Dell Error Code 0142 Status 79 Reply With Quote 09-28-2011,05:21 AM #14 Roho View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles Neophyte Geek Join Date Aug 2011 Posts 2 Currently, only WD & Toshiba offer Dell Error Code 0142 Status 70 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Als er een goed werkende harde schijf beschikbaar is, kijkt u of het goede station kan worden gedetecteerd in het systeem of probeert u het verdachte station uit in een werkend check my blog Selected 'Repair' I put in the code as requested and got the following message - Cannot open E\Sources\Install.wim. Some stuff about Boot CDs & Data Recovery Basics & Back-up using Knoppix. It brings you to a command prompt : Type in CHKDSK or Type in CHKDSK/R Hit the ENTER key Once your machine has finished and repairing the hard drive, type EXIT Dell Error Code 0142 Status 7

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Thanks for your help. PSA NA ePSA 2000-0245 System board - USB device timeout waiting for the device to respond (Moederbord - USB-apparaat time-out tijdens het wachten op een reactie van het apparaat). this content U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Hard Drive Error Code 0142 Status 79 Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Ja, dat kan en dit kan ook helpen bij het identificeren van het probleem.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Herhaal de PSA-diagnose. ND Posts 1,834 Contrarian, Welcome to the forum. Restart the computer. Dell Error Code 0142 Fix Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. I havenít looked up the error message but the filename suggests itís an install file, or the ISO burn is corrupted. have a peek at these guys Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.