Home > Error Code > Dell Diagnostics Hard Drive Error Code 0142

Dell Diagnostics Hard Drive Error Code 0142

Contents

PSA 2000-0232 ePSA 2000-0232 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - the RTC did not generate periodic ticks (Moederbord - de RTC genereert geen periodieke tikken). Als u niet beschikt over een HDD (Hard Disk Drive), is dit mogelijk een automatisch bericht en hoeft u geen actie te ondernemen. Hopefully I have just saved some of you some real headaches. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-hard-drive-diagnostics-error-code-0142.html

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. There are a few great utilities that excel here should that be the need. PSA 1000-0221 ePSA 2000-0221 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts (PSA-moederbord - intervaltimer kanaal 0 (modus 0) genereert Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld).

Error Code 2000-0142 Hard Drive

Deze codes staan op dezelfde regel als de foutcode. PSA NA ePSA 2000-0620 Network - Network [d] – {Vendor supplied error} (Netwerk - netwerk [d] – {van leverancier afkomstige fout}) Het netwerkapparaat (Ethernet) is mogelijk defect. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Verified Answer Posted by ejn63 on 10 Nov 2012 16:27 Verified Answer Verified by Lol978 If the system is under warranty, call Dell with the error and they'll replace the drive.

Schakel de computer uit en koppel de optische schijf weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). My thought is that it may be a problem with the motherboard. Password Site Map Posting Help Register Rules Today's Posts Search Site Map Home Forum Rules Members List Contact Us Community Links Pictures & Albums Members List Search Forums Show Threads Dell Latitude Error Code 2000-0142 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Please accept it and reply with the Service Tag and the account information through the private message. Expand» Details Details Existing questions More Tell us some more Upload in Progress Upload failed. Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Go Here Herhaal de PSA-diagnose.

Herhaal de PSA-diagnose. Dell Inspiron Error 2000-0142 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Hard Drive Dst Short Test Error Code 2000-0142

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. here Posted by ieee488 on 7 Oct 2013 18:51 krystallynn2891 My DellInspiron started doing it today also. Error Code 2000-0142 Hard Drive Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Hard Drive Failed During Diagnostic. Error Code 2000-0142 Answer Questions My mac continually kernel panics when I shut down and then started up a minute after.

bcdedit /export C:\BCD_Backup ren c:\boot\bcd bcd.old bootrec /rebuildbcd Restart the computer. check my blog After the command prompt - type in FIXBOOT According to the DELL website the error code 2000-0142 is a Drive Self Test failed error code. Posted by MichFar on 18 Feb 2013 15:26 Hi, I have a dell inspiron 1545. Posted by DELL-Senthil S on 8 Oct 2013 3:08 Hi krystallynn2891, Depending on the warranty status we can help you further, please use the link below to check the warranty status. Error Code Dell 2000-0142

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. I ran a pre-boot system test, and this error is supposedly causing the problems. Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw. this content Kies  Diagnostics in het menu.

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Dell Diagnostic Code 2000-0142 Everything was fine, until I turned it on and it wouldn't start up, it keep cycling asking me if I wanted to start in safe mode or last good configuration, but If the failure follows the memory module, replace that module.

I don't think it is the problem though.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Hd Error Code 2000-0142 Controleer de logboeken van het systeem.

Dells use F2 to enter the BIOS setup. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. have a peek at these guys BIOS recognizes the hard drive, so therefore, it can't be completely dead.

PSA NA ePSA 2000-0132 Battery - The battery is reaching the end of its usable life (Batterij - de batterij is bijna aan het eind van zijn nuttige levensduur). How do you do it? PSA NA ePSA 2000-0315 Sensor - the (s) reading (dc) is lower than expected (Sensor - de (s) meting (dc) is lager dan verwacht) Het moederbord of de sensor slaagt niet Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Either burn it to a DVD or extract it to a USB flash drive. PSA NA ePSA 2000-0621 Network - Network [d] – Driver version [x] outdated (Netwerk - netwerk [d] – driverversie [x] verouderd). While the computer was automatically installing a Windows update while shutting down, the computer battery power went off. Herhaal de PSA-diagnose.

Een of meer gebeurtenislogboeken moeten leeg worden gemaakt voordat de test kan worden voortgezet. You can only upload videos smaller than 600MB. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. You could also run chkdsk /r from the command console to see if it resolves the issue.

Update… October 23, 2012 Techs removed the HD and found no sign of life. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. I Had Same Problem And It Worked For Me. Volgende stappen PSA NA ePSA 2000-0111 CPU - Exception occurred (CPU - uitzondering opgetreden) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is.

All rights reserved. Copyright 1997-2013 Charles M. Reinstalling windows will wipe your Harddrive yes Your best bet at saving your personal Data would be to replace the defective drive, install windows to new drive and then connect the