Home > Error Code > Dell Diagnostics Error Code 0326

Dell Diagnostics Error Code 0326

Contents

Repeat the PSA diagnostics. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. If the DST from the Utility Partition does not indicate a failure of the drive, we consider the error to have been corrected and the drive does not need to be Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. check over here

PSA 1000-0214 Failure in DMA %s Port: XXh. Dit wordt de Dell Enhanced Pre-Boot System Diagnostics (ePSA) genoemd. Use the list provided in the next section to see what the error code means. Herhaal de PSA-diagnose.

Dell Inspiron 1525 Error Code 0326

All PAID features are not available on all systems Memory Diagnostics The MpMemory Diagnostics are a series of tests that are now available with the Dell 32-bit Diagnostics. Replace damaged cables or devices. Extended Test This performs a thorough check of supported devices.

Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-0115 CPU - Stress Thermal condition. Dell Diagnostics Error Code 0333 If the hardware fails the diagnostics test, the problem is hardware.

If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-0328 LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor The Ambient light sensor that automatically dims the LCD Dell Diagnostics Error Code 0142 PSA 1000-0332 - Video memory failed. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of het geheugen van het systeem betrokken is.

Run the Drive Self Test (DST) from the Utility Partition also known as the 32 bit diagnostics to determine if the previous error has been corrected. Dell Diagnostics Error Code 0150 The hard drive (M) had given a prefailure notice that a threshold was exceeded (32). U moet de fout- en validatiecode zoals weergegeven op het scherm invoeren en u moet ook de servicetag van de defecte computer invoeren. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Dell Diagnostics Error Code 0142

Unable to start application processors D. ePSA Hard Drive - self test unsuccessful (ePSA harde schijf - zelftest mislukt). Dell Inspiron 1525 Error Code 0326 Het moederbord, de warmteafvoer, de ventilator of de processor slaagt niet voor de diagnostische tests. Dell Diagnostics Error Code 0322 Herhaal de PSA-diagnose.

If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-8014 Diagnostics - ADDF module ([s]) device ([s]) failed with error code [x], number [x]. check my blog Link to Fix PSA 1000-0143 PSA+ 2000-0143 Drive Smart read command failed. Als u de ePSA Diagnostics al hebt uitgevoerd en de foutcode en de validatiecode hebt genoteerd, kunt u verder omlaag op dezelfde pagina een serviceverzoek indienen met behulp van de volgende To access 32-bit Diagnostics installed on the utility partition, you can press the key during POST PSA & PSA+ Diagnostics Preboot System Assessment (PSA) is a type of OBD. Dell Diagnostics Error Code 0f00 1332

User Interaction The Diagnostics runs tests that need to have user interaction, error codes below are because of no user interaction:

1000-0312 2000-0333 Re-run the Diagnostics while being at the Computer Het is raadzaam de pen online te gebruiken wanneer deze is gekalibreerd op basis van uw aangepaste instellingen. PSA 2000-0233 ePSA 2000-0233 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) PSA System board - RTC 'seconds' count is not updating (PSA-moederbord - RTC 'seconden'-telling wordt niet bijgewerkt). this content If you have an HDD, reconnect your HDD to the system board.

Repeat the PSA diagnostics. Dell Diagnostics Error Code 0146 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Good luck: http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?c=us&l=en&s=dhs&docid=266787#HDD Naveen Rajamuni April 30, 2013 Hey Anne, You are definately descriptive in writing errors..and yeah i love people who are like you..

replied7 years ago.

Turn off your computer and reconnect your hard disk drive (HDD) to the system board. It appears that many screens on this model are going out. PSA NA ePSA 2000-0621 Network - Network [d] – Driver version [x] outdated (Netwerk - netwerk [d] – driverversie [x] verouderd). Dell Diagnostics Error Code 0142 Status 79 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Peak zone was [d]. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om PSA 2000-0149                                ---- No optical drive detectedCMOS Issue1. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-diagnostic-error-code-0326.html No fuss, no muss, and no tattered copies of the codes list.

PSA 1000-0122 / PSA+ 2000-0122 ---- Memory test initialization failure.2. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Terug naar boven Referentietabel met de verschillende foutcodes die mogelijk zijn Wat betekenen de coderesultaten? PSA NA ePSA 2000-0261 System board - Data errors.

PSA+ 1000-0414 - Hardware Detect Error - Inverter cable not detected. Kies Diagnostics in het menu.