Home > Error Code > Dell Diagnostic Test Error Code 0142

Dell Diagnostic Test Error Code 0142

Contents

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. PSA 1000-0144 ePSA 2000-0144 Hard Drive - no support for drive self test (Harde schijf - geen ondersteuning voor zelftest station). Bios was not detecting the hard drive and so the windows installation window. Reply With Quote 03-31-2010,11:34 PM #6 alvintustigjr View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome! weblink

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Tijdens de tests is een fout opgetreden met de realtimeklok (RTC) van het hoofdmoederbord van het systeem. Posted by Makarrov on 11 Nov 2012 2:59 Verified Answer Verified by blobby bob A PSA diag code of 2000-0142 indicates the self test was unsuccessful and it could be a Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Dell Diagnostics Error Code 0142 Status 79

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. I ran diagnostics and got the 2000-0142, Status 79. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.

Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). Join Date Mar 2011 Posts 1 Dell Error Code 2000-0142 on Blue Screen I have Dell Inspiron 1545 with Vista. De PSA Diagnostics gebruiken 1. Dell Error Code 0142 Status Byte 79 Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk.

That's about 5 or 6 weeks after its installation. Dell Diagnostics Hard Drive Error Code 0142 After trawling through countless forums and numerous google combinations seeking info on this issue, no one seemed to be able to offer a solution to get the machine operational to be Hopefully I have just saved some of you some real headaches. Error code 2000-1042.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Error Code 0142 Status 70 Herhaal de PSA-diagnose. A is the non existent floppy B is a tiny drive of a few MB (??) C is actually a virtual RAM drive with HIMEN.SYS loaded into it. Can anyone help me fix this problem?

Dell Diagnostics Hard Drive Error Code 0142

Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd. http://www.techsupportforum.com/forums/f16/error-code-2000-0142-a-964769.html Ja, dat kan en dit kan ook helpen bij het identificeren van het probleem. Dell Diagnostics Error Code 0142 Status 79 Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Error Code 0142 Drive Self Test Failed Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Als de zelfdiagnose slaagt, zijn alle hardwaretests voltooid en moet u het probleem bij de software zoeken. have a peek at these guys Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. I selected repair I was then asked for the admin password -- typed it in. Select boot from CD/DVD drive For me windows loaded some files and gave me an option to either install windows or repair. Dell Error Code 0142 Fix

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. My System Specs Computer type Laptop System Manufacturer/Model Number Dell OS Windows 7 HP OA Arden View Public Profile Find More Posts by Arden Dell Inspiron 1545 - Won't boot. Herhaal de PSA-diagnose. check over here If the failure follows the memory module, replace that module.

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of het geheugen van het systeem betrokken is. Dell Error Code 0142 Status 7 Met andere woorden: de ingebouwde zelfdiagnose van de pc en de foutcodes en hun betekenis worden hier besproken. Laucnh windows 7.

Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten van het hoofdmoederbord van het systeem betrokken zijn. tests can't read model, firmware or serial (Unknown), can read only Capacity (250.05 GB). Herhaal de PSA-diagnose. Dell Error Code 0142 Status 49 Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Als het om een desktopsysteem gaat, sluit u beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer van het station weer aan. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Vervang beschadigde kabels of apparaten. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-memory-test-error-code-0142.html U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Diagnostics says my hard-drive has failed. Controleer of alles goed is geplaatst. Koppel alle USB-apparaten los en voer de diagnose opnieuw uit.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. SO, ANOTHER WAY TO START FROM DISK? PSA NA ePSA 2000-0323 LCD panel – Unable to detect inverter lamp status (LCD-scherm – kan status van inverterlamp niet detecteren). You can download a version that runs from a floppy or CD.

WD and Toshiba both do make 2.5" drives - but so too do Seagate and Samsung. De laatste harde-schijftest is niet voltooid. I would double-check that all connections are nice and tight (particularly all SATA cables and any IDE molex connections) and run a formal diagnostic on the hard drive with a utility Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

PSA 2000-0232 ePSA 2000-0232 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - the RTC did not generate periodic ticks (Moederbord - de RTC genereert geen periodieke tikken). U kunt de resultaten gebruiken om te bepalen of en waar een hardwarefout is opgetreden. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. PSA 1000-0231 ePSA 2000-0231 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - Failure in Interval timer in mode (Moederbord - Storing in Intervaltimer in modus).

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. The bad thing though is you have to spend another 3 hours on the phone convincing the idiots that it is bad again. PSA NA ePSA 2000-0621 Network - Network [d] – Driver version [x] outdated (Netwerk - netwerk [d] – driverversie [x] verouderd).