Home > Error Code > Dell Diagnostic Error Codes 0148

Dell Diagnostic Error Codes 0148

Contents

Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Herhaal de PSA-diagnose. Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). PSA 1000-0141 / PSA+ 2000-0141 ---- No drive detected.2. check over here

Link to Fix PSA 1000-0142 PSA+ 2000-0142 Drive Self Test failed. Question about Studio 17 Laptop 1 Answer Need help trouble shooting stuck on black screen ...error code 2000-0148 Msg: unit 0:Ide error: status 1A error registry 0020h Sense info (02-0401) Error Herhaal de PSA-diagnose. Link to Fix PSA 1000-0143 PSA+ 2000-0143 Drive Smart read command failed. http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/18960785

Dell Error Code 0148 Status 3e

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Herhaal de PSA-diagnose. Vervang beschadigde kabels of apparaten.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Link to Fix PSA 1000-0326 PSA+ 2000-0326 LCD inverter error, unable to turn lamp ON/OFF. PSA NA ePSA 2000-0328 LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (LCD-paneel - kan geen afwijking detecteren in sensor voor omgevingslicht) De sensor voor omgevingslicht die het Dell Diagnostics Error Code 0f00 1332 Or just drag it here!

Back to Top Step 2: Error Code List If you receive an error during PSA Diagnostics, look below for the associating error code. Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive Als de fout zich blijft voordoen, controleert u of de firmware van het station bijgewerkt is. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. http://www.computing.net/answers/hardware/no-boot-sector-on-laptop-hdd-error-0148/74876.html Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk.

Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Diagnostics Error Code 0333 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Controleer of de ventilator wordt geblokkeerd.

Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. http://www.fixya.com/tags/error_code_0148 PSA NA ePSA 2000-0152 Optical Drive [D] - Incorrect status = [x] [s] (Optisch station [D]: - onjuiste status = [x] [s]) In de diagnose van het cd- of dvd-station wordt Dell Error Code 0148 Status 3e Als u ePSA Pre Boot System Assessment ziet staan, kiest u ePSA. Foutnummer (PSA en ePSA) Foutbericht Wat betekent dit? Dell Diagnostic Error Code 2000-0142 Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade.

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. check my blog Link to Fix PSA 1000-0213 PSA+ 2000-0213 The CMOS battery failed Link to Fix PSA 1000-0214 Failure in DMA %s Port: XXh. PSA NA ePSA 2000-0711 Thermal - Thermal trip detected (Thermische fout - Thermische fout gedetecteerd). Voer de tests dan opnieuw uit nadat u het dock hebt verwijderd. Dell Diagnostics Error Code 0322

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. this content Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Desktop: schakel de computer uit en plaats de kaart opnieuw als de computer is voorzien van een PCI-E-uitbreidingskaart.Herhaal de PSA-diagnose. Dell Diagnostics Error Code 0150 PSA 1000-0143 / PSA+ 2000-0143 ---- Drive Smart read command failed.4. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

PSA NA ePSA 2000-0331 Video controller - no video controller detected (Videocontroller - geen videocontroller gedetecteerd) De grafische adapter wordt niet gedetecteerd door het systeem.

Schakel de computer uit en koppel de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Error 0146 is a failed hard drive ... Dell Diagnostics Error Code 0146 At the One Time Boot menu, press the arrow key to highlight Diagnostics, then press to begin PSA.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. PSA 1000-0123 / PSA+ 2000-0123 ---- Memory integrity test failed.HDD Issues1. have a peek at these guys Cables - Auxiliary cable not detected (Kabels - hulpkabel niet gedetecteerd).

You can only upload files of type PNG, JPG, or JPEG. Video Card/Graphics Card Remove and reinstall the video card on a Desktop Computer for error codes:

1000-0332 2000-0332 1000-0333 2000-0333 1000-0334 2000-0334 Please see the Service manual for instructions on how Posted by ejn63 on 5 Dec 2010 10:45 2000:0148 is a hard drive error - you do need a new drive. Add your answer Source Submit Cancel Report Abuse I think this question violates the Community Guidelines Chat or rant, adult content, spam, insulting other members,show more I think this question violates

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Posted by ejn63 on 7 Apr 2008 9:45 The hard drive has failed - replace it. Druk vervolgens op de knop Volume omlaag voor toegang. User Interaction The Diagnostics runs tests that need to have user interaction, error codes below are because of no user interaction:

1000-0312 2000-0333 Re-run the Diagnostics while being at the Computer

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Contact Us PSA 1000-0122 Memory test initialization failure. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar).

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

PSA 1000-0322 ePSA 2000-0322 PSA LCD Panel - Error accessing the LCD inverter (PSA LCD-scherm - toegangsfout LCD-inverter) ePSA LCD panel - unable to modify brightness (ePSA LCD-paneel - kan helderheid