Home > Error Code > Dell Diagnostic Error 0152

Dell Diagnostic Error 0152

Contents

Aug 10, 2011 | Dell Inspiron 1545 Notebook 1 Answer My brother has a Dell Inspiron 1545, running Windows 7, that he got this past Christmas. Dell will pretty much tell you to R&I the drive, and re-check the error code. Expand» Details Details Existing questions More Tell us some more Upload in Progress Upload failed. If it is an older laptop, they may not have compatible drivers in the newer OS discs. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-diagnostic-error-code-0152.html

Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw. ePSA Memory - Memory errors were detected and excessive errors were detected (ePSA-geheugen - te veel geheugenfouten gedetecteerd) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of het Alle systemen: Als de fout zich blijft voordoen, controleert u of de firmware en het BIOS van de schijf bijgewerkt zijn. Herhaal de PSA-diagnose. PSA NA ePSA 2000-0125 Event Log (Gebeurtenislogboek).

Dell Inspiron Error Code 0152

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Test de USB-apparaten op een andere poort. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Schakel de computer uit en koppel de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Dell Epsa Diagnostics PSA NA ePSA 2000-0413 Cables - [LCD Name] not detected (Kabels - [LCD-naam] niet gedetecteerd).

I have a Dell laptop (unfortunately) and I have received this error code. Dell Diagnostic Error Code 0142 Contact Us PSA 1000-0332 Video memory failed. So I guess it doesn't even recognize that there's a disc in the drive. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk.

Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Dell Epsa Error Codes Answer Questions Autoreply? 2007 MacBook won't start up past the Apple logo with spinning indicator? Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. De data zijn weliswaar niet toegankelijk , maar locaties op de harde schijf die wel toegankelijk zijn worden gebruikt om resultaten te testen en op te slaan.

Dell Diagnostic Error Code 0142

Herhaal de PSA-diagnose. https://www.daniweb.com/hardware-and-software/microsoft-windows/threads/411198/windows-7-error-code-0152 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Inspiron Error Code 0152 If the drive is a SATA drive, this is most likely the issue. Dell Diagnostic Error Code 0146 Herhaal de PSA-diagnose.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. check my blog Hope it helps. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. En desktops hebben de desktopversie van ePSA Diagnostics. Dell Diagnostic Error Code 2000-0142

ePSA: Timer - Interval timer not functional (Timer - intervaltimer werkt niet). Feb 04, 2011 | PC Laptops 1 Answer Dell Inspiron 1545 error message.. ajblaj Posted on Apr 28, 2010 Helpful 0 Not Helpful Flag You can't post conmments that contain an email address. × Comment Anonymously Video Images Lebanon Raingam 4737 Answers SOURCE: How http://completeprogrammer.net/error-code/dell-studio-error-code-0152.html but 2 posters telling them to do it, is not going to make them come back after 23 days ,i have been here a long time and its rare that after

Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Dell Error Code 2000-0142 If it is an older laptop, they may not have compatible drivers in the newer OS discs. PSA 1000-0142 ePSA 2000-0142 PSA Hard Drive - drive self test failed (PSA harde schijf - zelftest station mislukt).

Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw.

Right-click on the desktop, select "personalize" and click "Desktop Background" from the available lists and browse the picture/photo you want to set as desktop background. Herhaal de PSA-diagnose. You basically have two choices, put a new CD/DVD drive in the computer or find an older XP disc that has the compatible drivers, preferably the one that came with the Dell Epsa Pre Boot System Assessment Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share by Email × Question about Dell Inspiron 6400 Notebook Open Question Dell inspiron 1545; windows 7 os; error PSA 1000-0241 ePSA 2000-0241 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) BIOS - A20 gate not enabled (BIOS - A20-gate niet ingeschakeld). darkstarmeyers Private E-2 I have a Dell Inspiron 580 with Windows 7. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-optical-drive-error-code-0152.html Link to Fix PSA 1000-0333 PSA+ 2000-0333 Graphics test timed out waiting for keyboard response.

If that fails, try to start in SAFE* mode and click Start (then Run in XP) and type (in the search bar in Vista/Win 7) sfc /scannow (note the space between Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Er treedt een fout op wanneer tijdens een grafische test een time-out optreedt terwijl er wordt gewacht tot u een antwoord typt.