Home > Error Code > Dell Diagnostic Error 0148

Dell Diagnostic Error 0148

Contents

Het ePSA hulpprogramma wordt dan uitgevoerd. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Als deze fout wordt weergegeven maar het interne lcd-scherm zonder problemen werkt, moet u uw BIOS bijwerken naar de meest recente versie voor uw systeem, en de diagnose opnieuw uitvoeren. (Als Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade. check over here

Verwijder het tapestation en plaats het opnieuw. Als de zelfdiagnose slaagt, zijn alle hardwaretests voltooid en moet u het probleem bij de software zoeken. or it's affiliates. Herhaal de PSA-diagnose. http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/18960785

Dell Error Code 0148

Terug naar boven Toegang krijgen tot Diagnostics (via Dell Support) U kunt de PSA Diagnostics ook uitvoeren vanaf de Dell Support website. De basisgarantie op de batterijen van draagbare systemen verloopt 12 maanden na de datum waarop het systeem is gefactureerd door Dell. Als er een goed werkende harde schijf beschikbaar is, kijkt u of het goede station kan worden gedetecteerd in het systeem of probeert u het verdachte station uit in een werkend Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Volgende Fixing Laptop Hardware Problems - Duur: 4:49. Op de meeste Dell systemen kunt u toegang tot de diagnostische tests krijgen door tijdens het opstarten op de toets F12 te drukken op het moment dat het Dell welkomstscherm verschijnt NOW THE DVD WORKS WELL WITHOUT ANY PROBLEM. Dell Diagnostic Error Code 2000-0142 Nov 8, 2011 #2 Leeky TS Evangelist Posts: 3,797 +116 Have you tried removing, then re-inserting it?

Terug naar boven Toegang krijgen tot Diagnostics (op een laptop) Laptopsystemen: U kunt de toets Fn en de aan-uitknop ingedrukt houden om Diagnostics te starten. Dell Error Code 0148 Status 3e U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Error Code 2000-0142 Plaats het station opnieuw als het om een draagbaar systeem gaat, sluit beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer aan als het om een desktopsysteem gaat en herhaal de PSA Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Browse Categories Answer Questions PC Laptops All Unanswered Join Sign In Ask a Question × HomeForumTagsError code 0148 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share

Dell Error Code 0148 Status 3e

Then insert the vista installation dvd and save & exit the bios. additional hints Posted by ejn63 on 5 Dec 2010 10:45 2000:0148 is a hard drive error - you do need a new drive. Dell Error Code 0148 Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Diagnostic Error Code 0142 Posted by DaileyComputers on 7 Jul 2011 18:27 I have a Dell Inspiron E1505 that was throwing a SMART error and ran diagnostics and received the error talked about in this

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. check my blog PSA NA ePSA 2000-0328 LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (LCD-paneel - kan geen afwijking detecteren in sensor voor omgevingslicht) De sensor voor omgevingslicht die het Als u niet beschikt over een HDD (Hard Disk Drive), is dit mogelijk een automatisch bericht en hoeft u geen actie te ondernemen. JasonthePCMD 67.631 weergaven 9:08 Dell Inspiron N5110 disassembly and fan cleaning, разборка и чистка ноутбука - Duur: 17:51. Dell Diagnostic Error Code 0146

Navigatie overslaan NLUploadenInloggenZoeken Laden... Video should be smaller than 600mb/5 minutes Photo should be smaller than 5mb Video should be smaller than 600mb/5 minutesPhoto should be smaller than 5mb Related Questions Dell laptop Error Code Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-diagnostic-error-codes-0148.html Herhaal de PSA-diagnose.

Be sure to remove and reinstall the cables for the CD/DVD Drive if you are on a Desktop Computer.......This is a Dell ONLY error code.To find the Service manual for your Dell Error Code 2000-0148 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Herhaal de PSA-diagnose met aangesloten oplader, zoals aangegeven door de test.

Acer TravelMate ...

PSA NA ePSA 2000-0151 Hard Drive - Incorrect status = [x] [s] (Harde schijf - onjuiste status = [x] [s]) SMART Predictive Failure geeft aan dat de harde schijf de SMART-test Herhaal de PSA-diagnose. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. U.S.

PDF Manual E442_r1.0_schematics.pdf.... Answer Questions 2007 MacBook won't start up past the Apple logo with spinning indicator? I m using chrome on an asus laptop, and after downloading the shockwave, a few times even, it just doesn t work.? have a peek at these guys U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

PSA NA ePSA 2000-0414 Cables - [s] not detected (Kabels - [s] niet gedetecteerd). Herhaal de PSA-diagnose. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Herhaal de PSA-diagnose.

Herhaal de PSA-diagnose. Herhaal de PSA-diagnose. So, I attempt to install Win 7 Home Premium 32 bit and errors out saying your drive is going to fail. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Log in om je mening te geven. Herhaal de PSA-diagnose. How-FixIT 157.060 weergaven 17:51 How to Fix SMART Failure Predicted on Hard Disk - Duur: 8:29. Dit kan op een probleem duiden met het moederbord, de temperatuursensor of de ventilator.

Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. WeergavewachtrijWachtrijWeergavewachtrijWachtrij Alles verwijderenOntkoppelen Laden... Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.