Home > Error Code > Dell Diag Error 0151

Dell Diag Error 0151

Contents

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Systeemkaartdiagnostiek, samengevoegd in één categorie. Many days ago, say 6 months ago, suddenly the pc wont boot! PSA 1000-0145 ePSA 2000-0145 PSA Hard Drive - timeout waiting for Drive Self Test to complete (PSA harde schijf - time-out tijdens het wachten op voltooiing van de zelftest van het http://completeprogrammer.net/error-code/dell-psa-error-0151.html

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. PSA NA ePSA 2000-0323 LCD panel – Unable to detect inverter lamp status (LCD-scherm – kan status van inverterlamp niet detecteren). U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. CD/DVD Drive Remove and reinstall the CD/DVD Drive for the error codes:

1000-0147 2000-0147 1000-0148 2000-0148 2000-0149 2000-0152 Please see the Service manual for instructions on how to remove and replace http://en.community.dell.com/support-forums/disk-drives/f/3534/t/19420497

Dell Error Code 2000-0151

Het is raadzaam de pen online te gebruiken wanneer deze is gekalibreerd op basis van uw aangepaste instellingen. Herhaal de PSA-diagnose. Herhaal de PSA-diagnose. I also tried booting a linux live CD, and it took a long time to start up.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. On restarting and pressing F12, with the Pre boot system assessment, I discovered its error code 2000-0151. Click "Add" to insert your video. Smart Predictive Failure Dell Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om

If it looks like I know what I'm doing, there's a pretty good chance the only reason for that is because I once asked someone to run chkdsk /r and a Dell Diagnostic Error Codes ePSA: Timer - Interval timer not functional (Timer - intervaltimer werkt niet). Schakel de computer uit en koppel de optische schijf weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Hope this helps.Let me know if you need further help.Good Luck.Thanks for using FixYa.

Terug naar boven Toegang krijgen tot Diagnostics (op een tablet) Tabletsystemen: Opmerking: Met de volgende stappen kunt u ePSA Diagnostics uitvoeren in de DOS-modus zonder dat u een extern toetsenbord hoeft Hard Drive 0 Incorrect Status 32 No Additional Sense Information Other benefits of registering an account are subscribing to topics and forums, creating a blog, and having no ads shown anywhere on the site. Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade. Site Changelog Community Forum Software by IP.Board Sign In Use Facebook Use Twitter Need an account?

Dell Diagnostic Error Codes

Uw HDD (Hard Disk Drive) geeft aan dat er een fout is opgetreden. Be sure to remove and reinstall the cables for the hard drive if you are on a Desktop Computer. Dell Error Code 2000-0151 Thanks. Error Code 2000-0151 Validation Herhaal de PSA-diagnose.

U kunt ook op de knop mute (dempen) drukken tijdens het opstarten van een van onze laptops uit de E-serie om Diagnostics te starten. check my blog Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om Be sure to remove and reinstall the cables for the hard drive if you are on a Desktop Computer. Comment Flag More Print this page Share this page × Moderate Help this question get an answer Is this question mis-categorized or about a different product? Incorrect Status = 3e

Just call Dell and let them do a warranty repair. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. PSA NA ePSA 2000-0112 CPU - Machine check exception detected (CPU - computercontrole, uitzondering gedetecteerd) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. this content Posted on May 31, 2012 Helpful 0 Not Helpful Comment Flag You can't post conmments that contain an email address. × Comment Anonymously Video Images 3 Suggested Answers Lee Hodgson 4806

DELL.COM > Community > Support Forums > Disk Drives > Disk Drives (HDD, CD/DVD, Blu-ray) Forum > error code 2000-0151 Join Sign in error code 2000-0151 Disk Drives Disk Drives (Floppy, Error Code 2000-0151 Smart Predictive Failure Als u meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met de Technische Support. The time now is 18:21.

Kies Diagnostics in het menu.

PSA NA ePSA 2000-0114 CPU - Cache integrity test discrepancy (CPU - Afwijking bij cache-integriteitstest) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. See here: Inspiron Error Code 2000-0151 - Laptop General Hardware Forum - Laptop - Dell Community Good luck. Herhaal de PSA-diagnose. Hard Drive Incorrect Status 3e Smart Predictive Failure It could be a problem caused by loose connection or improper connections.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. have a peek at these guys Mar 10, 2014 | PC Laptops 1 Answer Error code 2000-0151 hard drive 0-incorrect stauts:5E reset bios or" go to run type - chkdsk.

Edit Close Save changes Attachments: Added items Uploading: 0% my-video-file.mp4 Complete. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Error Code 0148 msg: Error Code 2000-0148 msg: Hard Optical Drive 0 - incorrect status 1 A Error Register: 0020h sense information: (02-0401) sense: 70h 00h 02h 00h 00h 00h 00h Tenzij op de batterij van het systeem een garantie-uitbreiding van toepassing is of het gaat om een batterij met een GROEN label die 3 jaar meegaat, worden problemen met de batterij

Link to Fix PSA+ 2000-0313 Error detecting internal touchpad or pointing stick. Test de USB-apparaten op een andere poort. It said that it found and repaired some problems with the MFT, and rebooted. If the same problem repeats, install the hard drive on another system (to verify whether it works on another machine or not and to confirm it still works).

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. feel free to comment if ... Herhaal de PSA-diagnose.

Volg de aanwijzingen om het proces te voltooien.