Home > Error Code > Dell Application Error 6999

Dell Application Error 6999

Contents

Terug naar boven Uw probleem online oplossen met de ePSA foutcode. Turn off your system and reconnect the cable, jumper, or connection indicated in the error message. Copyright © 1988- by Bob Hurt. Als er een goed werkende harde schijf beschikbaar is, kijkt u of het goede station kan worden gedetecteerd in het systeem of probeert u het verdachte station uit in een werkend check over here

If identified the PCI card failed, replace the PCI Card. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-8008 Diagnostics - A. Herhaal de PSA-diagnose met aangesloten oplader, zoals aangegeven door de test. http://www.dell.com/support/Article/us/en/04/266787

Dell Error Codes

Herhaal de PSA-diagnose. Repeat the PSA diagnostics. The motherboard BIOS revision may not be current. PSA 1000-0148 ePSA 2000-0148 replaced by 2000-0151, 2000-0152 PSA Optical Drive - BIST --(s) ePSA Optical Drive - incorrect status Your CD or DVD drive has indicated a failure.

Repeat the PSA diagnostics If failure continues, contact Dell Technical Support PSA 2000-0232 ePSA 2000-0232 (Not used with UEFI BIOS) System board - the RTC did not generate periodic ticks An Contact Us Back to Top

Artikel-id: SLN284978 Laatste wijzigingsdatum: 09/16/2016 09:27 AM Beoordeel dit artikel Nauwkeurig Nuttig Eenvoudig te begrijpen Was dit artikel nuttig? Terug naar boven Toegang krijgen tot Diagnostics (op een tablet) Tabletsystemen: Opmerking: Met de volgende stappen kunt u ePSA Diagnostics uitvoeren in de DOS-modus zonder dat u een extern toetsenbord hoeft Dell Error Code 2000-0142 Update to the latest BIOS version.

This goes a long way in understanding how your integration process should be designed. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. If nothing works, replace the memory. http://www.dell.com/support/manuals/us/en/19/poweredge-fx2/Servers_TSG/PSAePSA-Diagnostics-error-codes?guid=GUID-9AFEED67-A47C-4AFD-83D8-04301EBF3523&lang=en-us Ensure that no special requirements for memory module/connector placement exist.

Deze codes staan op dezelfde regel als de foutcode. Dell Error Codes 1 2 3 Check LCD connector and cables. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. If failure continues, contact Dell Technical Support Data zijn niet beschikbaar voor het onderwerp Nederland Land selecteren Afghanistan Albanië Algerije Amerikaanse Maagdeneilanden Angola Anguilla Antigua en Barbuda Argentinië Armenië Aruba Australië

Dell Error Codes Lights

If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-8165 OS - MBR code is unknown, possibly infected by a virus The Master Boot Record on the Hard Disk Drive U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Error Codes U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Error Beep Codes Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Repeat the PSA diagnostics. check my blog Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Repeat the PSA diagnostics. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). Dell Error Codes 1 3

Repeat the PSA diagnostics. PSA 1000-0333 ePSA 2000-0333 PSA Video - Graphics test timed out waiting for keyboard response (PSA-video - time-out bij grafische test tijdens wachten op respons van toetsenbord) ePSA Video - User De fouten 2000-0326 en 2000-0415 kunnen ook onterecht worden gerapporteerd als er bepaalde lcd-kabels zijn geïnstalleerd. this content Op de meeste Dell systemen kunt u toegang tot de diagnostische tests krijgen door tijdens het opstarten op de toets F12 te drukken op het moment dat het Dell welkomstscherm verschijnt

Terug naar boven Toegang krijgen tot Diagnostics (op een bedrijfsserver) Bedrijfsserversystemen: Voor 11G en nieuwere systemen: Tik op de toets F10 voor toegang tot de Lifecycle Controller. Dell Laptop Error Codes Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. Posted by Wolf OR-7 on 9 Mar 2015 16:00 Getting the same thing too when using both the GUI and CLI versions.

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.

If you have an HDD, reconnect your hard disk drive (HDD) to the system board. Posted by palani raja on 10 Mar 2015 11:38 All, Sorry for the inconvenience happened. Reseat the PCIe adapter. Dell Support Error Codes U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Get this RSS feed TechCenter Home Topic Home Forums Wyse Forums Wikis Videos Twitter Details 45 Replies 22 Subscribers Postedover 1 year ago Options RSS Share Related Forums Clear Forum Dell If failure continues, contact Dell Technical Support PSA 1000-0146 ePSA 2000-0146 Hard Drive - self test log contains previous errors Your hard drive has indicated a failure. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. have a peek at these guys Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.Herhaal de PSA-diagnose.

Update to the latest BIOS version. Check the logs, the fan and for any other signs of overheating. If customer can assist to troubleshoot, narrow down the issue by removing one by one to determine which card failed. Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. If the computer boots, add the peripheral cards back one by one until you find the bad one.