Home > Error Code > Dell 32 Bit Diagnostics Error Codes

Dell 32 Bit Diagnostics Error Codes

Contents

NIC Motherboard 3B00-0344 nic.mdm NIC Internal Loopback Test Unable to issue a command to the adapter. If they all work in slot 1, repopulate the remaining slots,one at a time, until you ID a bum slot, in which case you will need a new motherboard. Expected: %Xh Actual: %Xh Register: %Xh. Motherboard 3500-031C mouse.mdm Touch Pad Tap Test Could not enable mouse. check over here

BIOS 4600-061B smbios.mdm System Information The test requested a specific Type %d structure that does not exist. Expected a 'data' checksum of %Xh but found %Xh. NIC Motherboard 3B00-0547 nic.mdm NIC Bus Master Test Adapter failed to complete a command. Ga naar onze ePSA online tool als er tijdens het uitvoeren van de diagnostische tests een foutcode wordt weergegeven en u meer hulp nodig hebt De Interactive Search Agent van Dell

Dell Error Code For Bad Motherboard

Motherboard 2A00-0431 ir.mdm Fast IR register test IR port is not working properly. Computercontrole-uitzondering. Invalid size. 3B00:xx36 nic.mdm Width test failed. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om

PSA 1000-0123PSA+ 2000-0123 Memory integrity test failed. Image version [%s] Processor(BP/FB) Version [%s] 4400:xxBB scsi.mdm Writing to backplane error. You shouldn't use the extended test unless directed to do so by DSN or a Resolution Specialist. Dell Diagnostics Error Code 0322 Motherboard 3500-011C mouse.mdm Mouse Test Could not enable mouse.

After reinstalling the hard drive re-run the diagnostics if you receive the same error code Contact Us. No interrupt received. 2A00:xx24 ir.mdm IR port is not working properly. The keyboard controller did not acknowledge a mouse enable command. http://www.dell.com/support/article/us/en/04/DSN_155502 offline test is not supported. 0F00:xx06 disk.mdm The seek command is not supported after ATA/ATAPI-6 0F00:xx06 disk.mdm This test is only supported on ATAPI devices. 0F00:xx06 disk.mdm Unknown test requested. 0F00:xx06

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Dell Diagnostics Error Code 0f00 1332 Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw. PSA 1000-0212 ePSA 2000-0212 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - CMOS, Location = (x), Expected = (x), Found = (x) (Moederbord - CMOS, Locatie = (x), Verwacht = (x), U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Dell 32 Bit Diagnostics Error Code List

This test typically takes 10 to 20 minutes and requires no interaction on your part. http://mastercomputertechnician.tripod.com/id7.html Detected fan RPM = %d. 3700:xx1D nbfan.mdm Currently %s RPM exceeds limit value. Dell Error Code For Bad Motherboard Error codes ... Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive dell optiplex ...

Link to Fix PSA 1000-0234 PSA+ 2000-0234 Timeout waiting for RTC update flag to set. http://completeprogrammer.net/error-code/dell-diagnostics-error-0146.html Those instructions are generic as most dell computers the drive is easily accessible, yours sound like one of those where the top cover or bottom cover needs to be removed. DELL™ OPTIPLEX™ 7010 TECHNICAL GUIDEBOOK VER1.2 3 MINI TOWER COMPUTER (MT) VIEW FRONT VIEW ... Expected input pattern of 0x%04X. Dell Diagnostics Error Code 0142

Port base address %Xh, transmit buffer not empty. 4500:xx20 serial.mdm Failure on Line Status Register loopback. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. BIOS 4600-021B smbios.mdm Environment Information The test requested a specific Type %d structure that does not exist. this content Errors Displays error conditions encountered, error codes, and the problem description.

Tried to set the ID to %02Xh, but it read back as %02Xh. 2600:xx1A ioapic.mdm Unexpected interrupt found. Dell Diagnostics Error Code 0333 Als u de pc niet kunt opstarten of geen POST kunt uitvoeren, kunt u het beste eerst deze zelfdiagnose uitvoeren. Schakel de computer uit en koppel de optische schijf weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).

Expected = [d], Found = [d] (Verwacht = [d], Gevonden = [d]) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is.

Als u het rode, blauwe, groene en witte scherm met tekst duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. As a guest, you can browse and view the various discussions in the forums, but can not create a new topic or reply to an existing one unless you are logged Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). Dell Diagnostics Error Code 0150 Dell, PSA, EPSA, epsa, ePSA, 32 Bit, error ...

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Site Changelog Community Forum Software by IP.Board Sign In Use Facebook Use Twitter Need an account? Herhaal de PSA-diagnose. have a peek at these guys Diskette Floppy Drive Motherboard 1100-0420 diskette.mdm Diskette Drive Write Test The specified cylinder range parameters are invalid.

Terug naar boven Referentietabel met de verschillende foutcodes die mogelijk zijn Wat betekenen de coderesultaten? I hope that people can find it useful. 90-90 Error Code Description 0 The previous self test routine complete without error or no self test has never been run 1 The Als de zelfdiagnose slaagt, zijn alle hardwaretests voltooid en moet u het probleem bij de software zoeken. Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).

Terug naar boven 2. Motherboard 4C00-021E system.mdm RTC Functionality Test The time registers did not increment correctly. Motherboard 4C00-041B system.mdm Timer Functionality Test Interrupt IRQ0 is at the wrong frequency. Invalid data. 3B00:xx37 nic.mdm Pattern test failed.