Home > Dell Latitude > Dell Latitude Error Code List

Dell Latitude Error Code List

Contents

Expected %Xh but found %Xh. All Rights Reserved. Expected %Xh but found %Xh. Table of Contents: Start the PSA Diagnostics Error Code List Step 1: Start the PSA Diagnostics Restart the system. this content

Motherboard __________________ "Nothing sucks more than that moment during an argument when you realize you're wrong." #6 (permalink) August 4, 2008, 11:33 AM ipaine Hall Of Fame Join BIOS 4600-081B smbios.mdm Pointing Device Information The test requested a specific Type %d structure that does not exist. Herhaal de PSA-diagnose. Als de scherm nu normaal worden weergegeven, klikt u op Ja Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.Herhaal de LCD BIST-diagnose. http://en.community.dell.com/support-forums/desktop/w/desktop/3624.beep-codes-and-psa-diagnostic-chart

Dell Latitude D600 Error Codes

Re-flash latest BIOS. Herhaal de PSA-diagnose. Optical Drive System Board ePSA 2000-0152 ePSA: Optical Drive (d): - incorrect status: (x) (s) User Error Re-run the test Re-flash latest BIOS Re-seat OD to system board. Lucia St.

U kunt ook op de knop mute (dempen) drukken tijdens het opstarten van een van onze laptops uit de E-serie om Diagnostics te starten. Replace the memory sticks. Als u wel over een HDD beschikt, koppelt u de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Dell Latitude E6400 Error Codes The modem is preventing the system from completing POST. 1.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Latitude D620 Error Codes Expected 0x%x, read 0x%x from FCR register (0x%x). Write down any error codes listed. Failed checking MCR reg static bits.

Herhaal de PSA-diagnose. Dell Latitude Error Lights PSA NA ePSA 2000-0131 Battery - the battery is not installed (Batterij - de batterij is niet geïnstalleerd). How to fix Microsoft Windows Crashes, Restarts or Blue Screen Errors Back to Top Hardware - Troubleshooting / Error Codes Getting to know your computer: This section provides information, and pictures, Expected 0x00, read 0x%x from DSP register (0x35).

Dell Latitude D620 Error Codes

At the Dell logo screen, press . http://blog.parts-people.com/2014/07/02/dell-latitude-e6400-led-post-codes-diagnostic-indicators/ Herhaal de PSA-diagnose. Dell Latitude D600 Error Codes Herhaal de PSA-diagnose. Error Code #m1004 Dell Latitude Retry the diagnostics.

FIFO not full after 128 bytes. http://completeprogrammer.net/dell-latitude/dell-latitude-d800-error-code.html NIC Motherboard 3B00-054F nic.mdm NIC Bus Master Test Receive frame failed, overflow status. Koppel alle USB-apparaten los en voer de diagnose opnieuw uit. Contact Us PSA 1000-0322 PSA+ 2000-0322 Error accessing the LCD inverter. Error Code 0146 Dell Latitude D630

September 8, 2011 12:28 pm Dell Latitude E6400 LCD Inverter Removal and Installation... Status byte = XX3. PSA NA ePSA 2000-0414 Cables - [s] not detected (Kabels - [s] niet gedetecteerd). http://completeprogrammer.net/dell-latitude/dell-latitude-error-code-142.html If a beep code is emitted, write it down on a copy of the Diagnostics Checklist and look it up in the following table.

Failed, byte %d = 0x%02X, s/b 0x%02X. Dell Latitude Beep Codes Motherboard 3500-0121 mouse.mdm Mouse Test Timer expired before any keyboard or mouse data was found. PSA 1000-0122 / PSA+ 2000-0122 ---- Memory test initialization failure.2.

In Stock $12.95 Dell Latitude E6400 Replacement Speakers - E6400... $12.95 Dell Latitude E6400 Replacement Speakers - E6400 Eligible for $5.00 1st Class Shipping.

Dit heeft UITSLUITEND betrekking op BIOS-gebeurtenissen op SERVERS. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. The keyboard is continuously transmitting a scan code of %Xh. Dell Inspiron Error Codes Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is.

Of tik op F11 voor toegang tot Opstartbeheer. If your error code is diffferent than those listed above, please contact Dell technical support.

Artikel-id: SLN155342 Laatste wijzigingsdatum: 10/05/2016 07:33 AM Beoordeel dit artikel Nauwkeurig Nuttig Eenvoudig te begrijpen Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. http://completeprogrammer.net/dell-latitude/dell-latitude-error-code-146.html Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Replace any damaged cables or devices.

These tests are called POST or Power On Self Test. Rerun the diagnostic. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Link to Fix PSA 1000-0224 Interval Timer had wrong time period in mode XX Link to Fix PSA 1000-0231 PSA+ 2000-0231 Failure in Interval Timer in mode XX.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Port base address %Xh expected character %02x but received %02x. PSA NA ePSA 2000-0112 CPU - Machine check exception detected (CPU - computercontrole, uitzondering gedetecteerd) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Floppy Drive Motherboard BIOS 1100-0322 diskette.mdm Diskette Drive Read Test The BIOS did not recognize the command code %2.2Xh.

Error is in 4K block starting at %08Xh Memory Motherboard 2F00-0619 memory.mdm Memory ECC Stuck Bit Test System memory failure. ePSA RTC - 'seconds' count is not updating (ePSA RTC - 'seconden'-telling wordt niet bijgewerkt). Motherboard 2A00-011C ir.mdm Slow IR register test IR port is not working properly. PSA 1000-0214                               ---- Failure in DMA %s Port: XX.Not intactraction IssuePSA 1000-0221 / PSA+ 2000-0221    ---- Interval Timer Channel 0 (mode 0) is not generating interruptsPSA 1000-0222 /                                 ---- Interval Timer

Terug naar boven Referentietabel met de verschillende foutcodes die mogelijk zijn Wat betekenen de coderesultaten?