Home > Dell Latitude > Dell Latitude Error Code 142

Dell Latitude Error Code 142

Contents

Kies Diagnostics in het menu. Als er een goed werkende harde schijf beschikbaar is, kijkt u of het goede station kan worden gedetecteerd in het systeem of probeert u het verdachte station uit in een werkend PSA NA ePSA 2000-0114 CPU - Cache integrity test discrepancy (CPU - Afwijking bij cache-integriteitstest) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. PSA NA ePSA 2000-0243 System board - USB device, IO board, Daughter Card (Moederbord - USB-apparaat, IO-bord, dochterkaart) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten http://completeprogrammer.net/dell-latitude/dell-latitude-error-code-146.html

De laatste harde-schijftest is niet voltooid. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). The message is something like “harddrive 0 – self test unsuccessful = status 79″ .my lap is functing ..but it goes to sleep mode automaticaly..just few weeks back i replaced my

Dell Latitude Error Code 0142

Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade. Had the same problem today and thanks to dad_rules, i got it fixed. Reply With Quote 03-03-2011,01:12 PM #10 Contrarian007 View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome! Expected = [d], Found = [d] (Verwacht = [d], Gevonden = [d]) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is.

Message to end users Please direct questions seeking support to the following subreddits: r/techsupport r/24hoursupport You will have a lot better chance of getting your question answered, as this subreddit is How has it saved your life? I know it sounds stupid but I've seen it work. Dell Latitude D620 Error Codes Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. http://www.dell.com/support/Article/us/en/04/266787 When you see the "Press any key to boot from CD" message, press a key to start the computer from the Windows CD/DVD.

You can only upload files of type PNG, JPG, or JPEG. Error Code #m1004 Dell Latitude Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Called Dell to obtain Key for re-installing operating system if necessary to fix problem, but was informed that the Key is not necessary for the installation. ePSA RTC - 'seconds' count is not updating (ePSA RTC - 'seconden'-telling wordt niet bijgewerkt).

Dell Latitude Error Code 2000-0142

Community Dell.com Search Shop Support Community Home Support Forums Blogs Groups What Do I Buy Owners Club TechCenter FAQ's More ... http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-performance/error-code-2000-0142-what-should-i-do-with-this/0791afad-a5c3-47af-9281-edf0fc0fda80 Tenzij op de batterij van het systeem een garantie-uitbreiding van toepassing is of het gaat om een batterij met een GROEN label die 3 jaar meegaat, worden problemen met de batterij Dell Latitude Error Code 0142 Use a utility such as "testdisk", or boot up from a live ubuntu dvd to copy anything important off of it, or make a complete copy of that drive providing you Dell Latitude Error Code 0146 Als dit zo is, kunnen wij de foutcode gebruiken om het probleem op te lossen.

Als de scherm nu normaal worden weergegeven, klikt u op Ja Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.Herhaal de PSA-diagnose. news So When playing ANY steam game, I cannot look around at all while moving or pressing any other key UNLESS I press shift. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. PRESTO THE STUPID DELL LAPTOP IS NOW BOOTING UP AND IS NOW HAVING ALL ITS DATA BACKED UP. Dell Latitude D600 Error Codes

DELL.COM > Community > Owners Club > Alienware Club > Alienware Forum > how to fix the error code 2000-0142 Join Sign in how to fix the error code 2000-0142 Alienware After the command prompt - type in FIXBOOT According to the DELL website the error code 2000-0142 is a Drive Self Test failed error code. You won't be able to vote or comment. 123I ran diagnostic on my Dell PC, got error code: 2000-0142. have a peek at these guys They would help you in backing up data.You can also contact any local technician to back up data.If the computer has active warranty I shall go ahead and arrange for a

Voer de tests dan opnieuw uit nadat u het dock hebt verwijderd. Error Code 0146 Dell Latitude D630 Posted by ejn63 on 10 Nov 2012 16:27 Verified Answer Verified by Lol978 If the system is under warranty, call Dell with the error and they'll replace the drive. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Het systeem heeft zichzelf echter gerepareerd. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. When a message of incorrect command is returned, it's because the command was not typed in correctly. Dell Latitude E6400 Error Codes Herhaal de PSA-diagnose.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. The Blue Screen came up with : error code : 0142 message error code : 2000-0142 message : harddrive 1 - self test unsuccessful = status 79 Another diagnostic message UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME tweet @bennydesk http://completeprogrammer.net/dell-latitude/dell-latitude-d800-error-code.html On the Main page is the HDD listed here?

Reply With Quote 03-27-2009,12:43 AM #3 duskfall View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles Neophyte Geek Join Date Mar 2009 Posts 2 Thank you for the info! Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. HDDs don't like being jolted and because they contain electric motors they also don't like fluctuations in their power supply. Stel het systeemgeheugen opnieuw in en werk het BIOS bij naar de meest recente versie Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Reseat the HDD. Password Site Map Posting Help Register Rules Today's Posts Search Site Map Home Forum Rules Members List Contact Us Community Links Pictures & Albums Members List Search Forums Show Threads DST, PSA en ePSA Diagnostics werken op versleutelde harde schijven (FDE) Door Dell Engineering is bevestigd dat de DST/PSA/ePSA Hard Drive Diagnostics kunnen worden uitgevoerd op versleutelde harde schijven zonder dat