Home > Dell Latitude > Dell Latitude Error Code 0326

Dell Latitude Error Code 0326

Contents

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. PSA 1000-0214                               ---- Failure in DMA %s Port: XX.Not intactraction IssuePSA 1000-0221 / PSA+ 2000-0221    ---- Interval Timer Channel 0 (mode 0) is not generating interruptsPSA 1000-0222 /                                 ---- Interval Timer U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. this content

Herhaal de PSA-diagnose. PSA 2000-0233 ePSA 2000-0233 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) PSA System board - RTC 'seconds' count is not updating (PSA-moederbord - RTC 'seconden'-telling wordt niet bijgewerkt). But if the problem isn't serious, you can sometimes correct it yourself. PSA 1000-0212 ePSA 2000-0212 (niet gebruikt bij UEFI BIOS) System board - CMOS, Location = (x), Expected = (x), Found = (x) (Moederbord - CMOS, Locatie = (x), Verwacht = (x), original site

Dell Error 2000 0326

At the Dell logo screen, press . If the hardware fails the diagnostics test, the problem is hardware. Link to Fix Error Code Error Message Link to Possible Fix PSA 1000-0223 Interval Timer initial clock output level in mode XX is incorrect. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Link to Fix PSA 1000-0334 PSA+ 2000-0334 User reported that graphics patterns were not displayed correctly. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Opmerkingen: Mogelijk moet u een andere, werkende computer gebruiken om het serviceverzoek in te dienen. Dell Latitude D620 Error Codes U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

PSA+ 1000-0331 - No video adapter found. Dell Latitude Error Code 0142 Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Herhaal de PSA-diagnose. eMachines E442...

Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Error Code #m1004 Dell Latitude Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Herhaal de PSA-diagnose. Onder andere de volgende fouten kunnen worden weergegeven: 'Register test failed' (Registratietest mislukt) of 'Packet loopback test failed' (Loopbacktest pakket mislukt).

Dell Latitude Error Code 0142

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Error 2000 0326 U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Latitude Error Code 0146 Herhaal de PSA-diagnose.

Plaats het station opnieuw als het om een draagbaar systeem gaat, sluit beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer aan als het om een desktopsysteem gaat en herhaal de PSA http://completeprogrammer.net/dell-latitude/dell-latitude-d800-error-code.html PSA 1000-0322 ePSA 2000-0322 PSA LCD Panel - Error accessing the LCD inverter (PSA LCD-scherm - toegangsfout LCD-inverter) ePSA LCD panel - unable to modify brightness (ePSA LCD-paneel - kan helderheid De pen werkt met de standaardkalibratie of met een aangepaste kalibratie. Solving IT - Computer Tech SupportSearch this site Solving IT - Computer SupportComputer SoftwareKnowledge DatabaseBroadcom AdaptorsDell Error CodesLaptop Keys Not WorkingNavigating to TCP/IP AdaptorNetwork Security KeyProduct ManualsRecover Windows PasswordsRotate Screen HOTKEYSPublic Dell Latitude D600 Error Codes

Druk in dat geval op de toets 0 (nul) wanneer het scherm met het Dell logo verschijnt om toegang te krijgen tot de opstartopties. PSA NA ePSA 2000-0620 Network - Network [d] – {Vendor supplied error} (Netwerk - netwerk [d] – {van leverancier afkomstige fout}) Het netwerkapparaat (Ethernet) is mogelijk defect. PSA 1000-0144 and PSA+ 2000-0144 - No support for Drive Self Test. http://completeprogrammer.net/dell-latitude/dell-latitude-error-code-142.html Opmerking: Sommige oudere systemen hebben geen toets F12.

PSA NA ePSA 2000-0512 Fan - the (s) fan is running faster than expected (Ventilator - de (s) ventilator draait sneller dan verwacht). Error Code 0146 Dell Latitude D630 PSA+ 1000-0411 - Hardware Detect Error - (s) not detected. Unit (d): Optical drive BIST – (s).

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Er treedt een fout op wanneer tijdens een grafische test een time-out optreedt terwijl er wordt gewacht tot u een antwoord typt. Herhaal de PSA-diagnose. PSA 1000-0147 / PSA+ 2000-0147 ---- Unit (d): Optical drive BIST – (s).2. Dell Latitude Error Lights After reinstalling the Video Card re-run the diagnostics if you receive the same error code Contact Us.

Als u het Boot Menu (Opstartmenu) wilt weergeven, drukt u onmiddellijk op de knop Volume omhoog, nog voordat het welkomstscherm met het Dell logo wordt weergegeven. Backup & Recovery Computer will not Start Laptop Battery Issues Monitor, Display or Video problem Printer Troubleshooting Obtaining English Drivers for Dell Inkjet Printers SupportAssist for PC and Tablets Purchase Dell Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om http://completeprogrammer.net/dell-latitude/dell-latitude-error-code-146.html Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw.

Be sure to remove and reinstall the cables for the CD/DVD Drive if you are on a Desktop Computer. Plaats het systeemgeheugen terugHerhaal de PSA-diagnose. BIOS/Motherboard Download and Update the BIOS for error codes:

1000-0212 2000-0212 1000-0213 2000-0213 1000-0221 2000-0221 1000-0222 2000-0222 1000-0223 2000-0223 1000-0224 2000-0224 1000-0231 2000-0231 1000-0232 2000-0232 1000-0233 2000-0233 1000-0234 2000-0234 1000-0235 2000-0235 Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.

Als u zowel de verticale als de horizontale kleurenbalken duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Als deze fout wordt weergegeven maar het interne lcd-scherm zonder problemen werkt, moet u uw BIOS bijwerken naar de meest recente versie voor uw systeem, en de diagnose opnieuw uitvoeren. (Als