Home > Dell Inspiron > Dell Inspiron Error Message

Dell Inspiron Error Message

Contents

Herhaal de PSA-diagnose. De fouten 2000-0326 en 2000-0415 kunnen ook onterecht worden gerapporteerd als er bepaalde lcd-kabels zijn geïnstalleerd. PSA NA ePSA 2000-0114 CPU - Cache integrity test discrepancy (CPU - Afwijking bij cache-integriteitstest) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. PRESTO THE STUPID DELL LAPTOP IS NOW BOOTING UP AND IS NOW HAVING ALL ITS DATA BACKED UP. this content

Back Precision Workstations Beep Code Description Suggested Resolution 1-1-2 CPU register test in progress Contact Technical Support 1-1-3 CMOS read/write test in progress or failure Run the Dell Diagnostics 1-1-4 BIOS Controleer op losse aansluitingen en verbogen pinnen van stekkers. Take nice care of yourselves - Paul - ♪ - Help to start using BiNG. It is a new hdd, and nothing happened to it, or the last one for that matter.

Dell Inspiron 6000 Error Codes

Afhankelijk van het systeem kan het gaan om het moederbord, een adapter of een dochterkaart. How is this problem resolved?Thank you.Brian W See More: Quickset Application Error Message Report • ✔ Best Answer Johnw January 27, 2014 at 12:07:07 "My search showed:1. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). Load Optimum and BIOS default is one and the same.

Afhankelijk van wat er gebeurt, kan de onderstaande informatie u helpen de fout te verhelpen en een oplossing te vinden voor de problemen met uw systeem. De PSA Diagnostics hebben een tekstinterface, terwijl de ePSA (voorheen PSA+) Diagnostics een tekstinterface of een grafische interface (GUI) hebben (lijsten met tekst of afbeeldingen/grafieken en tekst op het scherm bij I guess lets hope she finds the disc. Dell Inspiron Error Code 2000-0142 please help Is it under warranty?

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Inspiron 1100 Error Codes The BIOS is OS independent and so has nothing to do with WinXP versus Win7 having been installed per se other than Win7 is more likely to have native drivers for You can buy it here… it’s only about $60. http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN293445 Total cost $198 Followed dad rules ok's suggestion below on my computer and everthing was set up as before and back to normal..

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Inspiron Error Code 0413 Techmagnet 1.040.979 weergaven 6:35 How To Use F8 for Safe Mode to Fix Problems with Programs and Drivers in Windows - Duur: 9:18. Bovendien kunnen deze diagnostische tests ook worden uitgevoerd op alleen via Bitlocker versleutelde stations. Herhaal de PSA-diagnose.

Dell Inspiron 1100 Error Codes

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Reply With Quote 03-27-2009,12:29 AM #2 Paul Komski View Profile View Forum Posts View Blog Entries Visit Homepage View Articles Chicken-head-eating GeekModerator Join Date Oct 2001 Location N of the S Dell Inspiron 6000 Error Codes Zie voor meer informatie over het uitvoeren van de Online Diagnostics het artikel De Dell Online Diagnostics Tool gebruiken om problemen op uw Dell pc op te lossen. Dell Inspiron 5100 Error Codes Glad to be of help.

Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd. news Why Does Removing and Putting-Back a Hard Drive Fix this Error? PSA NA ePSA 2000-0331 Video controller - no video controller detected (Videocontroller - geen videocontroller gedetecteerd) De grafische adapter wordt niet gedetecteerd door het systeem. I would double-check that all connections are nice and tight (particularly all SATA cables and any IDE molex connections) and run a formal diagnostic on the hard drive with a utility Dell Inspiron Error Code 0146

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. More Troubleshooting Tips and Resources Well, I am sorry my simple solution of removing and returning the hard drive snuggly didn't work for you. PSA NA ePSA 2000-0621 Network - Network [d] – Driver version [x] outdated (Netwerk - netwerk [d] – driverversie [x] verouderd). have a peek at these guys Here's the link: https://www.youtube.com/watch?v=lurxEeZkBhg Reply Add comment Reply to this topic Ask a question Members get more answers than anonymous users.

Thank you! Dell Inspiron Error Code 0333 PSA NA ePSA 2000-0153 Hard Drive - Removable Hard Drive [d] - Incorrect status = [x] [s] (Harde schijf - verwisselbare harde schijf [d] - onjuiste status = [x] [s]) Desktops, I ran diagnostics and I got error code 2000-0142.

Het BIOS heeft herhaaldelijk problemen gedetecteerd bij het instellen van de ventilatorsne Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Knowledge Base English Deutsch Español Français Italiano 日本語 한국어 Polski

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. De ePSA-testprogramma's omvatten zowel alle tests uit het oudere PSA-pakket als extra ondersteuning voor: MpMemory-algoritmen. Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Error 0141 Dell Inspiron Computing.Net and Purch hereby disclaim all responsibility and liability for the content of Computing.Net and its accuracy.

Join Date Jan 2011 Posts 1 dell error 2000-0142 Try This: Go Into Bios -> Onboard Devices -> Flash Cache Module -> Turn Flash Cache Module Off -> Sata Operation -> Thank you! I found an online video that showed how to do this and that was the problem! check my blog To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Wat is BIOS en hoe download en installeert u het nieuwste BIOS? Probeer een USB-apparaat waarvan u zeker weet dat deze werkt. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan.

Remove any thing else plugged into the computer: mouse, USB drives, etc. That's about 5 or 6 weeks after its installation. When a message of incorrect command is returned, it's because the command was not typed in correctly. Vervang beschadigde kabels of apparaten.

Even retail drives rarely come with more than 3-year warranties (unless they're high performance, higher-cost drives where the manufacturer has built in a replacement allowance to the cost of the drive That's not to say they're all like that; I've had the good fortune to work with some people who'll think outside the box and really work a problem. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Schakel de computer uit en koppel de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).

ePSA Optical Drive - Self test --(s) (ePSA optische schijf - zelftest --(s)) Uw cd- of dvd-station geeft aan dat er een fout is opgetreden. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.