Home > Dell Inspiron > Dell Inspiron Error Code 0145

Dell Inspiron Error Code 0145

Contents

There are several ways of doing so and the most important ones are listed below. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Link to Fix PSA 1000-0312 Keyboard test timed out waiting for keyboard response. Koppel alle USB-apparaten los en voer de diagnose opnieuw uit. this content

PSA NA ePSA 2000-0412 Cables - [s] not detected (Kabels - [s] niet gedetecteerd). Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen. Contact Us PSA+ 2000-0151 Hard Drive (d): - Incorrect status: (x) (s) Link to Fix PSA+ 2000-0152 Optical Drive (d): - Incorrect status: (x) (s) Link to Fix Caution: Before performing If it is not performing up to the mark then it is very difficult to keep system in order. http://en.community.dell.com/support-forums/disk-drives/f/3534/t/19484326

Dell Inspiron Error Code 0146

The interface and the functionality of the program are awesome and the user never finds it difficult in operating the program as it is done without any issue and trouble. Version [x] or newer required for "[s]" (Versie [x] of hoger vereist voor [s]) De firmware van het netwerkapparaat (Ethernet) is mogelijk verouderd. My laptop so far has no major problem; i can open applications relatively fast, system boot up/shut down smoothly, CrsyalDiskMark program still able to scan & read the drive.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. If a user feels that the hard drive is not working properly then it is very important to note that the hard drive diagnostics should be carried out. Als u niet beschikt over een HDD (Hard Disk Drive), is dit mogelijk een automatisch bericht en hoeft u geen actie te ondernemen. Dell Inspiron 6000 Error Codes U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Inspiron Error Code 2000-0142 wizard utility and the advanced utility that is also known as standard mode. Since you already checked with another hard drive and the computer works fine with it, I would suggest you to replace the hard drive. http://www.tomshardware.com/answers/id-2670714/hard-drive-error-2000-0145-dell-inspiron-3521-replacement-needed.html ePSA Optical Drive - Self test --(s) (ePSA optische schijf - zelftest --(s)) Uw cd- of dvd-station geeft aan dat er een fout is opgetreden.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Dell Inspiron 1100 Error Codes Link to Fix PSA 1000-0145 PSA+ 2000-0145 Timeout waiting for Drive Self Test to complete. Herhaal de PSA-diagnose. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Dell Inspiron Error Code 2000-0142

Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten van het hoofdmoederbord van het systeem betrokken zijn. https://datarecovery.wondershare.com/harddrive-recovery/fix-a-hard-drive-when-error-occurs.html U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Inspiron Error Code 0146 The one available at http://errortools.com/windows/how-to-fix-error-code-7/ could be of great help for the users in this regard. Dell Inspiron Error Code 0413 Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk.

That explains why when running the dell diagnostic test, it generated error code 2000-0145 which means self test did not complete because of timeout. news Computercontrole-uitzondering. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Inspiron Error Code 0333

RAM GUY View Public Profile Visit RAM GUY's homepage! So it seems that this check doesn't fail with all SSD's b842929 View Public Profile Find all posts by b842929 « Previous Thread | Next Thread » Thread Tools Show Printable Als de zelfdiagnose slaagt, zijn alle hardwaretests voltooid en moet u het probleem bij de software zoeken. have a peek at these guys Thread Tools Rating: Display Modes #1 10-24-2009, 05:04 PM sgpeter Registered User sgpeter's PC Specs sgpeter's PC Specs MotherboardDell Studio XPS 1340 ProcessorIntel Core 2 Duo P9700 2.8GHz 1066MHz

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.Herhaal de PSA-diagnose. Dell Inspiron 5100 Error Codes PSA NA ePSA 2000-0261 System board – Data errors (Moederbord – datafouten). Was a huge 2 month headache & nightmare for me.

Need to replace the LCD Comments Sign in|Report Abuse|Print Page|Powered By Google Sites Search Fixya Press enter to search.

Regards, Bug Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. Test result displayed "fail", and asked me to continue or not (y/n). Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Error Code 0146 Dell Inspiron 1545 Both (SSD & laptop) only been used for 3 weeks.

Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd. Vraag de fabricage-informatie op van de harde schijf. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. check my blog Als u het rode, blauwe, groene en witte scherm met tekst duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. The main portion of any computer system i.e. Met andere woorden: de ingebouwde zelfdiagnose van de pc en de foutcodes en hun betekenis worden hier besproken. ePSA Hard Drive - self test did not complete (ePSA harde schijf - zelftest is niet voltooid).

Thanx in advance, Bug Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. Link to Fix PSA 1000-0232 PSA+ 2000-0232 The RTC did not generate periodic ticks. Herhaal de PSA-diagnose. Herhaal de PSA-diagnose.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Plaats het systeemgeheugen terugHerhaal de PSA-diagnose. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Volg de aanwijzingen om het proces te voltooien.

Controleer het oorspronkelijke station van het systeem. SafeEraser - iPhone Eraser Permanently erase your android & iPhone and protect your personal information. PSA 1000-0146 / PSA+ 2000-0146 ---- DST Log contains previous error(s).Optical Drive Issues1. PSA NA ePSA 2000-0155 Harde schijf - niet geïnstalleerd.

Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of het geheugen van het systeem betrokken is. Free download it now. ... Status byte = XX3.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Ga naar onze ePSA online tool als er tijdens het uitvoeren van de diagnostische tests een foutcode wordt weergegeven en u meer hulp nodig hebt De Interactive Search Agent van Dell What are the correct timings for My Module?