Home > Dell Inspiron > Dell Inspiron Error 0145

Dell Inspiron Error 0145

Contents

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. PSA 1000-0213/ PSA+ 2000-0213 ---- The CMOS battery failed2. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. this content

Link to Fix PSA 1000-0147 PSA+ 2000-0147 Unit (x): IDE status failed. tI2ouI3LeSoIVIe View Public Profile Find all posts by tI2ouI3LeSoIVIe #5 10-26-2009, 08:37 PM sgpeter Registered User sgpeter's PC Specs sgpeter's PC Specs MotherboardDell Studio XPS 1340 ProcessorIntel Core 2 Controleer de logboeken van het systeem. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. http://www.dell.com/support/Article/us/en/04/266787

Dell Inspiron 6000 Error Codes

PSA 1000-0321 ePSA 2000-0321 PSA LCD EDID - unable to access EDID EEPROM (PSA LCD EDID - kan geen toegang krijgen tot EDID EEPROM) ePSA Unable to detect LCD (ePSA geen Als u het rode, blauwe, groene en witte scherm met tekst duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Link to Fix PSA 1000-0123 PSA+ 2000-0123 Memory integrity test failed.

Controleer de temperaturen in de systeemstatus en controleer of de luchtstroom niet wordt geblokkeerd PSA NA ePSA 2000-0115 CPU – Stress Thermal condition (CPU – status thermische stress). Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Dell Inspiron Laptop Beep Codes Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw.

PSA 1000-0142 ePSA 2000-0142 PSA Hard Drive - drive self test failed (PSA harde schijf - zelftest station mislukt). Dell Inspiron 1100 Error Codes Or just drag it here! Site Changelog Community Forum Software by IP.Board Sign In Use Facebook Use Twitter Need an account? this Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Please reply for further assistance. Dell Inspiron M5030 Beep Codes So on SSDs, I would try other software, or another system to verify the integrity of an SSD before calling the drive bad. Herhaal de PSA-diagnose. PSA NA ePSA 2000-0125 Event Log (Gebeurtenislogboek). Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

Dell Inspiron 1100 Error Codes

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. https://sites.google.com/site/itdesk101/knowledge-database/dell-error-codes How Does a computer get Infected? Dell Inspiron 6000 Error Codes Als u de pc niet kunt opstarten of geen POST kunt uitvoeren, kunt u het beste eerst deze zelfdiagnose uitvoeren. Dell Inspiron 5100 Error Codes Video Converter Ultimate Your complete video toolbox: download, convert, edit, burn and more.

Het systeem heeft zichzelf echter gerepareerd. news Terug naar boven Referentietabel met de verschillende foutcodes die mogelijk zijn Wat betekenen de coderesultaten? Check Disk feature It is a built in function of the OS and is there to help the users since inception. Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Dell Inspiron Beep Codes

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Some SSDs may not report this error, while other models will. have a peek at these guys Als het om een desktopsysteem gaat, sluit u beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer van het station weer aan.

Sluit de HDD (hard disk drive) weer aan op het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Dell Inspiron 3520 Beep Codes Link to Fix PSA 1000-0235 PM timer 1 had wrong time period. Zie voor meer informatie over het uitvoeren van de Online Diagnostics het artikel De Dell Online Diagnostics Tool gebruiken om problemen op uw Dell pc op te lossen.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Answer questions, earn points and help others Answer questions Manuals & User Guides PDF Manual Inspiron-1525_service manual... There are several ways of doing so and the most important ones are listed below. Herhaal de PSA-diagnose. Dell Inspiron M5010 Beep Codes ePSA Hard Drive - self test did not complete (ePSA harde schijf - zelftest is niet voltooid).

Just call Dell and let them do a warranty repair. Dell actually had a stroke of genius to design a diagnostic that identified issues with HDDs spin-up and test a drive's integrity. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. http://completeprogrammer.net/dell-inspiron/dell-inspiron-error-cpu.html Herhaal de PSA-diagnose.

Wanneer de zelfdiagnose niet kan worden uitgevoerd, is er iets grondig mis met de hardware. Inspiron 1525 Laptop Manual Inspiron 1525 Laptop Have a manual for Dell Inspiron 1525 Laptop? Link to Fix PSA 1000-0312 Keyboard test timed out waiting for keyboard response. Als dit zo is, kunnen wij de foutcode gebruiken om het probleem op te lossen.

U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Voer uw servicetag of express-servicecode in. Herhaal de PSA-diagnose. Als u zowel de verticale als de horizontale kleurenbalken duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit.

Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Question about Dell PC Laptops 1 Answer Dell error code 2000-0145 error code 2000-0145 Bassam, The error code 2000-0145 represents a failed hard drive and will need to be replaced. Then couple days ago i encoutered minor issue related to the graphic card. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk.