Home > Blue Screen > Dell Blue Screen Error Startup

Dell Blue Screen Error Startup

Contents

Dank u. Voer een volledige diagnostiek uit voor het geheugen en de harde schijf. De instelling is RAID Autodetect / ATA (RAID automatische detectie/ATA): wijzig de instelling naar RAID Autodetect / AHCI (RAID automatische detectie/AHCI) De instelling is RAID Autodetect / AHCI (RAID automatische detectie/AHCI) Windows 8 Windows Vista Windows XP Aanbevolen door Dell: Stopfouten (blauw scherm) in Windows 7 (Microsoft-inhoud) oplossen Wat is een fout met een blauw scherm? weblink

U kunt dit programma ook gebruiken. Uitvoeren Dell ePSA Diagnostics Uitvoeren Dell Support Assist Belastingstest Controleer de BIOS-versie van het systeem (update naar de nieuwste versie indien nodig) Update de chipset en drivers van de draadloze kaart When you run Startup Repair, it scans your computer for the problem and then tries to fix it so your computer can start correctly. Aanvullende informatie Als deze oplossingen het probleem niet hebben opgelost, kunt u proberen aanvullende oplossingen te vinden op het web.Klik hieronder op de gewenste zoekmachine en geef vervolgens een beschrijving van Bonuses

Dell Computer Blue Screen On Startup

for more information on BIOS update or downgrade procedure. Controleer of de voedingsadapter de aanbevolen adapter is voor uw laptop. U moet de applicatie downloaden en installeren (15 MB) vanaf de Microsoft-website. Scanners.

Zet de modus van de SATA-controller in de BIOS om. Als u het besturingssysteem en de software van uw computer naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen wilt herstellen, raadpleegt u het Dell Knowledge Base-artikel "Windows 10 opnieuw instellen of opnieuw installeren op een If this is a new installation of the hardware or software, contact the manufacturer for any requires updates for drivers or firmware. Dell Xps Blue Screen This test takes approximately 5 minutes.

I Cannot Boot the Computer to Safe Mode I Cannot Get to the Advanced Options Menu Back to Top 8. RAID settings (RAID-instellingen)┬áDeze fout treedt op als u met de instellingen van de RAID-controller hebt ge├źxperimenteerd. Kitts & Nevis St. Tap F8 on the keyboard immediately after the Dell logo screen disappears until you see the Windows Advanced Options Menu on the screen. (If the Windows Advanced Options Menu does not

Use the Microsoft Parameter Table to identify error. Dell Blue Screen Fix In fact most can be repaired. Lucia St. Get the latest Microsoft hot fixes and updates.

Dell Laptop Blue Screen On Startup

DELL.COM > Community > Support Forums > Desktop > General Hardware > Blue Screen upon start-up Shop > Home & Home Office > Small & Medium Business > Large Business > click here now Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP Wat is een fout met een blauw scherm? Dell Computer Blue Screen On Startup Wat u moet controleren Als in de melding op het blauwe scherm wordt gesproken over een driver- of bibliotheekbestand, moet u proberen vast te stellen van welke driver of welke applicatie Dell Blue Screen Error Codes Identify the causing agent and reinstall the appropriate driver or application.

In dit geval start de computer op met Windows NT Loader (NTLDR) in plaats van Windows Opstartbeheer (Bootmgr.exe). have a peek at these guys Pre-boot: To determine a faulty part, isolate the memory by connecting 1 module at a time, and isolate the hard disk by connecting a known good hard disk to the system Klik vervolgens op Configuratiescherm, op Systeem en onderhoud en tot slot op Systeem. Analyze Windows Blue Screen Stop Errors, using BlueScreenView (By Nirsoft) As well as using the Windows Debugger tool from Microsoft contained in the above articles, you can also use a tool Dell Blue Screen Of Death

All Replies Posted by hrova on 22 Feb 2010 22:51 Did this begin after a Windows Update was applied? If you receive an error from the PSA diagnostics, refer to the Dell Hardware Diagnostics page for further assistance: Click Here to Troubleshoot Diagnostic Errors To determine if your computer is Community Member Since 2003 Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. check over here Thank you.

Voer Windows Herstelomgeving uit, evenals 'chkdsk c: /r' om het bestandssysteem te herstellen en de harde schijf te controleren op fouten. Dell Blue Screen Fix Windows 7 STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Deze twee fouten geven aan dat in een programma dat in de kernel wordt uitgevoerd een onverwachte fout is opgetreden die niet kan worden hersteld. In a lot of instances, the screen only flashes up for a few seconds before re-booting.

NTOSKRNL kan de rest van NTOSKRNL niet vinden of kan het bestandssysteem niet lezen op de locatie waar dit volgens NTOSKRNL zou moeten staan.Bij het oplossen van dit probleem moet u

Om chkdsk.exe uit te voeren, moet u Windows RE opnieuw opstarten. Typ chkdsk.exe c: /r en druk op ENTER. Wij raden u aan het virtuele geheugen in te stellen op een minimum van 2048 MB en een maximum van 4096 MB. Dell Blue Screen Analyzer Klik vervolgens op Configuratiescherm, op Systeem en onderhoud en tot slot op Systeem.

You can also use Windbg and use the link to Dell.com to set up the debug. Use a registry cleaner to clean the registry. Schakel als dat zo is de functie voor overclocking uit. this content Zorg dat de fout nogmaals wordt weergegeven.

If diagnostics pass, identify when the Windows Blue Screen occurs. Isolate 1 Startup entry at a time until you find the causing agent. Voer Windows Update uit. Check any hardware against the Hardware Compatibility Matrix from the Microsoft web site for any discrepancies.

Blauw scherm 0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM_ERROR Probeer het systeem op te starten met de laatst bekende juiste configuratie. Zoek de codes voor blauwe schermen die u eventueel ontvangt op: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff542347.aspx Uitvoeren Dell ePSA Diagnostics Uitvoeren Dell Support Assist Belastingstest Wijzig het virtuele geheugen van 'Automatisch beheren door Windows' naar Not every Blue Screen error requires an Operating System reinstall. Klik op het tabblad Geavanceerd en selecteer vervolgens onder Opstart- en herstelinstellingen Instellingen....