Home > Blue Screen > Dell Blue Screen Error Messages

Dell Blue Screen Error Messages

Contents

Controleer of het systeem is ingesteld op overclocking door de fabrikant. Voer diagnostics uit op het geheugen van de computer. rogueamp 41.117 weergaven 9:18 Meer suggesties laden... BSOD error code 0x000000EF may also show "CRITICAL_PROCESS_DIED" on the same blue screen.0x000000F1This BSOD This is the STOP code code for all Driver Verifier SCSI Verification violations. check over here

Klik in het dialoogvenster Opties voor Systeemherstel op Opdrachtprompt. Start de herstelconsole vanaf de installatieschijf van Windows en voer BOOTCFG /REBUILD uit. BSOD error code 0x00000064 may also show "SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED" on the same blue screen.0x00000065This BSOD is uncommon. BSOD error code 0x00000062 may also show "OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED" on the same blue screen.0x00000063This BSOD is uncommon. Get More Information

Blue Error Message On Laptop

Dank u. BSOD error code 0xC0000218 may also show "STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE" on the same blue screen.0xC000021AThis BSOD means that an error has occurred in a crucial user-mode subsystem. Later herinneren Nu bekijken Conform de wetgeving ten aanzien van de bescherming van gegevens verzoeken we je even de tijd te nemen om de belangrijkste punten van ons Privacybeleid door te

BSOD error code 0x000000F7 may also show "DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER" on the same blue screen.0x000000F8This BSOD means that an initialization failure occurred while attempting to boot from the RAM disk. BSOD error code 0x0000004D may also show "NO_PAGES_AVAILABLE" on the same blue screen.0x0000004EThis BSOD means that the page frame number (PFN) list is corrupted. BSOD error code 0x000000BB may also show "NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED" on the same blue screen.0x000000BCThis BSOD means that a duplicate IP address was assigned to this machine while booting off a network. Dell Blue Screen Of Death Laden...

Verwijder alle programma's die u recentelijk hebt geïnstalleerd en herstel alle drivers die u recentelijk hebt geïnstalleerd. Dell Blue Screen Error Codes BSOD error code 0x00000052 may also show "MAILSLOT_FILE_SYSTEM" on the same blue screen.0x00000053This BSOD is uncommon. Laden... http://www.dell.com/support/article/us/en/04/SLN179253/en In het kader van dit artikel zijn we echter alleen geïnteresseerd in de mogelijkheid om geheugendumpbestanden te analyseren die door fouten met een blauw scherm worden gegenereerd, om de oorzaak van

How to disable Automatic Restart Troubleshooting Common Blue Screen Error Messages Analyze Windows Blue Screen Stop Errors, using BlueScreenView (By Nirsoft) This article provides information and links for troubleshooting Microsoft Windows Dell Xps Blue Screen Not every Blue Screen error requires an Operating System reinstall. Dat wordt bijna altijd veroorzaakt door: Een driver die toegang probeert te krijgen tot een pagina in het geheugen die niet bestaat. Wat u moet controleren Als in de melding op het blauwe scherm wordt gesproken over een driver- of bibliotheekbestand, moet u proberen vast te stellen van welke driver of welke applicatie

Dell Blue Screen Error Codes

Kies je taal. check this link right here now If diagnostics fail, access the Dell Interactive Support Agent and search the error codes to determine which part is causing the error. Blue Error Message On Laptop BSOD error code 0x000000CF may also show "TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE" on the same blue screen.0x000000D0This BSOD means that the system attempted to access invalid memory at a process IRQL that was too high. How To Fix Dell Blue Screen Error BSOD error code 0x000000DE may also show "POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA" on the same blue screen.0x000000DFThis BSOD means that a workitem did not disable impersonation before it completed.

Een blauw scherm verschijnt als: Windows een fout detecteert die niet kan worden opgelost zonder dat daarbij data verloren gaan Windows detecteert dat kritieke besturingssysteemdata zijn beschadigd Windows detecteert dat de http://completeprogrammer.net/blue-screen/dell-studio-15-blue-screen-error.html Chris Pirillo 252.495 weergaven 10:03 How to Fix Bluescreen error STOP 0x0000001A on Windows 7 - Duur: 11:58. Deze functie is momenteel niet beschikbaar. Uitvoeren Dell ePSA Diagnostics Uitvoeren Dell Support Assist Belastingstest Blauw scherm 0x000000124 MACHINE_CHECK_ERROR Voer de volgende stappen uit om te bepalen of uw processor werkt: Laad de BIOS-standaardinstellingen Laad Overclocking Level Dell Computer Blue Screen Error

BSOD error code 0x000000E9 may also show "ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION" on the same blue screen.0x000000EAThis BSOD means that a thread in a device driver is endlessly spinning. Klik bij Station [Volumenaam] op het station met het wisselbestand dat u wilt wijzigen. BSOD error code 0x000000EC may also show "SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT" on the same blue screen.0x000000EDThis BSOD means that the I/O subsystem attempted to mount the boot volume and it failed. this content BSOD error code 0x000000D8 may also show "DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES" on the same blue screen.0x000000D9This BSOD means that the internal locked-page tracking structures have been corrupted.

protutorialsYT 4.617.733 weergaven 5:17 HELP ME! Dell Blue Screen On Startup pcfixvideo2012 9.395 weergaven 1:18 How to repair a Dell Laptop / Battery Charging power problem with an AC/DC adapter. - Duur: 3:01. Thank you,,for signing up!

Als u deze optie inschakelt, blijft uw computer het foutscherm weergeven en start uw computer niet opnieuw op, als de fout zich nogmaals voordoet.

DEE Z 162.274 weergaven 1:36 Black / Blank / BSOD / Blue Screen on HP Laptop - Duur: 12:42. BSOD error code 0x00000056 may also show "INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION" on the same blue screen.0x00000057This BSOD is uncommon. BSOD error code 0x00000011 may also show "THREAD_NOT_MUTEX_OWNER" on the same blue screen.0x00000012This BSOD means that an unknown exception has occurred. Dell Blue Screen Fix Windows 7 BSOD error code 0x00000010 may also show "SPIN_LOCK_NOT_OWNED" on the same blue screen.0x00000011This BSOD is uncommon.

Klik met de rechtermuisknop op Computer. Als een van deze stopcodes wordt weergegeven, is het volgende gebeurd: 1 Het systeem heeft de Power-On Self-Test (POST) voltooid. 2 Het systeem heeft NTLDR geladen en het beheer van het OPMERKING: Deze procedure werkt alleen als het systeem niet is opgestart sinds het aanbrengen van eventuele wijzigingen. have a peek at these guys BSOD error code 0x0000009F may also show "DRIVER_POWER_STATE_FAILURE" on the same blue screen.0x000000A0This BSOD means that the power policy manager experienced a fatal error.

THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER (THREAD GEBLOKKEERD IN APPARAATDRIVER) Deze fout met een blauw scherm geeft aan dat een apparaatdriver - bijna altijd een driver van een videokaart - op instructies Klik op het tabblad Geavanceerd onder Prestaties op Instellingen. Included below are generic troubleshooting steps.